Η ερώτηση “Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;” αποτελεί ένα βαθύτατο ερώτημα που αγγίζει την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και της επαγγελματικής αυτοπραγμάτωσης. Αν και αρχικά φαίνεται απλή και αθώα, αυτή η ερώτηση φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ατομική ταυτότητα, τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις προσωπικές φιλοδοξίες.

στύλος με ταμπέλες όπου αναφέρονται πολλά επαγγέλματα με φόντο τον ουρανό

Η ελευθερία της επιλογής

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν πρέπει να είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και προσαρμόζεται με τον χρόνο, αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις εξελίξεις της κάθε ατομικής πορείας.

Η “αδυναμία” να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν αποτελεί αδυναμία ή αποτυχία. Αντίθετα, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της ανθρώπινης ύπαρξης, των επαγγελματικών επιλογών και της διαδικασίας λήψης απόφασης.

Καθώς προχωρούμε στη ζωή μας, αντιλαμβανόμαστε ότι η αυθεντικότητα και η επιτυχία δεν έχουν συγκεκριμένο ορισμό, αλλά προέρχονται από τη συνειδητοποίηση των δικών μας δυνατοτήτων και προσδοκιών.

Εν κατακλείδι, η ερώτηση “Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;” είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και τις δυνατότητές μας, αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και τη δυναμική της επαγγελματικής πορείας μας.

παιδιά δημοτικού ντυμένα με στολές εργασίας: αστροναύτης, φοιτήτρια, γιατρός, ερευνητής

Αν θέλετε να κάνετε μια συζήτηση με εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας, η Career Sign είναι κοντά στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών!

Μέσα από εξειδικευμένες ομιλίες σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου προσφέρει την ευκαιρία ενημέρωσης και συζήτησης σχετικά με εργαλεία και στρατηγικές για να στηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά σας στο σημαντικό αυτό επαγγελματικό ταξίδι.

*Γράφει η Τουρλίδα Δήμητρα, Εργασιακή Σύμβουλος