Στον σύγχρονο κόσμο της επιχειρηματικότητας, η αναζήτηση της ιδανικής εργασίας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επαγγελματική ανέλιξη. Αν είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τρεις από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο. Ανακαλύψτε περισσότερα για τις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες και ετοιμαστείτε να ενταχθείτε σε ομάδες που καλλιεργούν το ταλέντο και προωθούν την καινοτομία.

1.Υπεύθυνη/ος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Διεθνής Αμνηστία προκηρύσσει θέση με τίτλο Υπεύθυνη/ος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. 

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση, σχεδιασμός, παρακολούθηση, υλοποίηση και συντονισμός υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, φροντίδα για τη διαρκή επικαιροποίηση ή και την ανανέωση του, καθώς και για την έγκρισή του από τους αρμόδιους φορείς.
 • Δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και σχεδιασμός δημόσιων και εσωτερικών δράσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Τμήματος
 • Σχεδιασμός πρωτότυπου έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων
 • Αξιοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Οργάνωση και συντονισμός επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Συντονισμός και διαχείριση δικτύου εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, επικοινωνία για την ενημέρωση για το πρόγραμμα και υποστήριξη υλοποίησης δράσεων με σχολεία
 • Φυσική παρουσία στους χώρους εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών, οργάνωση επισκέψεων, μεθοδολογίας και θεματολογίας
 • Επικοινωνία με Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων για την ενημέρωση σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και την ευαισθητοποίηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και προώθησης των δράσεων και των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Επικαιροποίηση και ανανέωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς στην ειδική πλατφόρμα Moodle.
 • Συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας αλλά και με τον Τομέα Human Rights Education της Διεθνούς Γραμματείας της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού, των μελών και των ακτιβιστών/τριών του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας ανάλογα με τις ανάγκες
 • Εκπαίδευση των οργανώσεων, συλλόγων, επιχειρήσεων και πάσης φύσεως οργανισμών που εμπίπτουν στα κριτήρια ηθικού ελέγχου της Διεθνούς Αμνηστίας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό στρατηγικής Ανεύρεσης Πόρων και στη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε παιδαγωγικές/κοινωνικές/πολιτικές/ανθρωπιστικές/ επιστήμες.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Άριστη γνώση σύγχρονων και αποτελεσματικών διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο
 • Ικανότητα στην καθοδήγηση μιας ομάδας και εργασία σε ένα ομαδικό περιβάλλον, συνεργαζόμενη/ος με όλες τις σχετικές δομές
 •  Ικανότητα διαχείρισης και εκπλήρωσης της εργασίας εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί και προσαρμόζοντας τις προτεραιότητες όπου ζητείται.
 • Αναζήτηση καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας
 • Δυνατότητα αντίληψης, προσαρμογής και εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού όπως αυτά μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ψηφιακά μέσα
 • Ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για αποτελεσματική έκφραση περίπλοκων πληροφοριών και θεσμικών θέσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Υψηλό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του Microsoft Outlook, Word και Excel, PowerPoint, οικειότητα με σχεδιαστικά προγράμματα και διαχείριση και δημιουργία διαδικτυακού υλικού
 • Επίδειξη της πρόθεσης για εργασία σύμφωνα με την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας, το όραμά της και τις βασικές της αρχές.
 • Κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολυπολιτισμικότητας, των ζητημάτων φύλου και προσήλωση στην εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών της Διεθνούς Αμνηστίας
 • Εκτεταμένη γνώση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα

Πως να κάνετε αίτηση:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: hr@amnesty.org.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής: 26 Φεβρουαρίου 2024

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

2.Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Η Διεθνής Αμνηστία προκηρύσσει θέση με τίτλο Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. 

Καθήκοντα:

Ψηφιακή επικοινωνία

 • Ανάπτυξη της στρατηγικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων
 • Ανάπτυξη, συγγραφή και επεξεργασία πρωτότυπου και μεταφρασμένου υλικού επικοινωνίας (αναρτήσεις ιστολογίου, περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
 • Διαμόρφωση και εκπόνηση στρατηγικής καθημερινής διαχείρισης των social media σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του οργανισμού (προγραμματισμός οργανικών αναρτήσεων, παρακολούθηση αλληλεπίδρασης κ.ο.κ.)
 • Διασφάλιση της διαρκούς και σε καθημερινό επίπεδο τροφοδότησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη βάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της οργάνωσης
 • Παρακολούθηση τάσεων και βέλτιστων πρακτικών, διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού
 • Ανάπτυξη του συνόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Συλλογή και δημιουργία προωθητικού υλικού των δράσεων της οργάνωσης
 • Διασφάλιση της ευθυγράμμισης του υλικού επικοινωνίας με τα πρότυπα της ταυτότητας της οργάνωσης
 • Διατήρηση αρχείου ψηφιακών μέσων (φωτογραφίες, βίντεο)
 • Συνεργάσία με εξωτερικά ειδησεογραφικά website για την ανάρτηση e-banners 
 • Διατήρηση και ανάπτυξη των επιμέρους οντοτήτων του website σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της οργάνωσης
 • Δημιουργία τις διαφημίσεων για την προώθηση των εκδηλώσεων της οργάνωσης, σύμφωνα με τα προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχευσης
 • Παρακολούθηση των δεικτών των ψηφιακών καναλιών (social media, website, newsletter) και δημιουργία αναφορών που περιγράφουν λεπτομερώς τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των επικοινωνιακών καμπανιών
 • Παραγωγή βίντεο και εξασφάλιση της σωστής στόχευσης κοινού και των προαπαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των μέσων διάχυσης
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία νέων ιστοσελίδων ή ανάπτυξης των υπαρχόντων και υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου

Λοιπή επικοινωνία

 • Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας σε επίπεδο οργανισμού, έτσι ώστε να προωθούνται η ταυτότητα, οι επιχειρησιακές προτεραιότητες και τα επιτεύγματα του οργανισμού σε εσωτερικό και εξωτερικό κοινό
 • Εκπροσώπηση της οργάνωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Προετοιμασία και διαχείριση τον προϋπολογισμού του οργανισμού σχετικά με την επικοινωνία
 • Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου
 • Συγγραφή και προώθηση των Δελτίων Τύπου της οργάνωσης
 • Συμβολή στη συγγραφή των ομιλιών των ανώτερων στελεχών της οργάνωσης
 • Συμβολή στις επικοινωνιακές ανάγκες των κεντρικών εκδηλώσεων της οργάνωσης
 • Επικοινωνία με και συντονισμός  των εξωτερικών διαφημιστικών εταιριών για τη δημιουργία και τη στρατηγική διάχυσης των θεματικών και ετήσιων διαφημιστικών καμπανιών ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης
 • Διατήρηση και ανάπτυξη τη media list της οργάνωσης
 • Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και με δημοσιογράφους σε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης
 • Ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της οργάνωσης για την προώθηση και προστασία της εικόνας και της ταυτότητας της οργάνωσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επικοινωνία, τη δημοσιογραφία, τις οπτικοακουστικές σπουδές, τις δημόσιες σχέσεις ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Διετής εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Καλή γνώση video editing εργαλείων.
 • Εξοικείωση με social media, προγραμμάτων σχεδιασμού ιστοσελίδων, google analytics ή συναφών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

Πως να κάνετε αίτηση:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: hr@amnesty.org.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής: 24 Φεβρουαρίου 2024

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Logo Amnesty international

3. Εκπαιδευτικός

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Εκπαιδευτικό. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και γ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΕΚΠ. 01/2024.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024.

Logo Caritas Hellas

Αναζητάς τον τρόπο να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας; Το κλειδί για την επιτυχία σου ξεκινά από το βιογραφικό σου σημείωμα!

Με το Βιογραφικό σημείωμα συστήνεσαι στον επαγγελματικό κόσμο. Make it count!

Επενδύοντας στην αξιολόγηση του βιογραφικού σου, ανοίγεις τις πόρτες για νέες ευκαιρίες και επιτυχημένες επαγγελματικές συνεργασίες. Η αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος είναι ένα απαραίτητο βήμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Επένδυσε στον εαυτό σου και δείξε στον κόσμο τις αληθινές σου δυνατότητες.

Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε!

✔️ Εξειδικευμένη Ανάλυση: Οι ειδικοί μας, με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της συμβουλευτικής, θα αναλύσουν προσεκτικά κάθε τμήμα του βιογραφικού σου, εστιάζοντας στα μοναδικά σου δυνατά σημεία. Από τη δομή και τον σχεδιασμό μέχρι την αποτελεσματική παρουσίαση των επαγγελματικών σου επιτευγμάτων, θα επισημάνουμε τα δυνατά σημεία και θα προτείνουμε βελτιώσεις που θα κάνουν το βιογραφικό σου να ξεχωρίζει.

✔️Αξιοπιστία: Η προσέγγισή μας είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου. Στοχεύουμε όχι μόνο στην επιβεβαίωση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων σου, αλλά και στην ανάδειξη του προσωπικού σου ύφους και των μοναδικών προσόντων που σε καθιστούν ανεκτίμητο στην αγορά εργασίας.

✔️ Προώθηση στο LinkedIn: θα μάθεις πώς να προωθήσεις αποτελεσματικά το ανανεωμένο βιογραφικό, ενισχύοντας την επαγγελματική σου εικόνα.

Τι κερδίζεις;

Με την αναβαθμισμένη έκδοση του βιογραφικού σου, δεν ψάχνεις απλώς για δουλειά – ξεχωρίζεις! Ο στόχος είναι να κεντρίσεις την προσοχή των εργοδοτών και να ανοίξεις τις πόρτες για τις καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Θυμήσου ότι μια επιτυχής καριέρα ξεκινά με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Career Sign για να επωφεληθείς των υπηρεσιών μας.