Το www.careersign.gr σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Με την εγγραφή σας στο newsletter του www.careersign.gr, παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας στο www.careersign.gr που εδρεύει που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 15, ΤΚ 10437 και αποδέχεστε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Για την εγγραφή σας στο newsletter του www.careersign.gr, το τελευταίο διατηρεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το όνομά σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο www.careersign.gr. Ενδέχεται το www.careersign.gr να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή του newsletter.”

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Για να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας κάντε κλικ στη λέξη “Unsubscribe” ή “Διαγραφή” σε οποιοδήποτε email που θα λάβετε από το του www.careersign.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το Newsletter μας στέλνοντας email στο : info@careersign.gr.