Είσαι απόφοιτος φιλολογικής σχολής και θα ήθελες να διερευνήσεις τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά σου; Αυτό το άρθρο θα σε υποστηρίξει κατάλληλα, παρέχοντάς σου τις πληροφορίες εκείνες που θα σου φανούν χρήσιμες στην αναζήτησή σου.

Είναι αλήθεια πως ο κλάδος των φιλολογικών επιστημών θεωρείται, λίγο πολύ, «κορεσμένος», υπό την έννοια της μεγάλης προσφοράς αποφοίτων σε σύγκριση με την απορροφησιμότητά τους στην αγορά εργασίας. Αυτή η πραγματικότητα, συχνά, γεμίζει με περισσότερο άγχος τους φοιτητές και τους αποφοίτους των φιλολογικών σχολών, οι οποίοι αναζητούν επιπρόσθετες επαγγελματικές διεξόδους, πέραν των κλασικών που προσφέρουν τα τμήματά τους για τον κλάδο ΠΕ02 (καθηγητές φιλολόγους).

Η ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας, ωστόσο, προσφέρει πληθώρα εναλλακτικών επιλογών. Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές προοπτικές απασχόλησης ενός αποφοίτου φιλολογικών σχολών.

Φόντο: Καθηγητής σε σχολείο, κρατά ένα βιβλίο στα χέρια το και παραδίδει μάθημα σε μαθητές που χαμογελούν

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φιλόλογος): Ο βασικός τομέας απασχόλησης (και βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων) είναι εκείνος της εκπαίδευσης. Κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών με διδακτική – παιδαγωγική επάρκεια μπορεί να διδάξει τα οικεία μαθήματα σε Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικός παιδαγωγός: Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή, κάθε απόφοιτος μπορεί να διδάξει σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΓΥΥΛ, Τμήματα Ένταξης), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αλλά και σε δομές της Γενικής Εκπαίδευσης ως Παράλληλη Στήριξη.

Εκπαιδευτής ενηλίκων: Ύστερα από πιστοποίηση από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΠΕΠ, κατόπιν εξετάσεων, κάθε απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων, διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητάς του, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ,ΚΔΒΜ κλπ).

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, το οποίο φυσικά μπορεί να κάνει πιο δυνατό το βιογραφικό του, αλλά και να τον γεμίσει με εξειδικευμένες γνώσεις, κάθε απόφοιτος έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί σε δομές φιλοξενίας ή προγράμματα ένταξης προσφυγικού πληθυσμού, μεταναστών, παλιννοστούντων, αλλόγλωσσων, ή και σε ΔΥΕΠ (δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων στα δημόσια σχολεία)

Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας: Μέσω ενός οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, ένας απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί με τη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, σε δομές της τυπικής, αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας

Γλωσσική Τεχνολογία – Υπολογιστική Γλωσσολογία

Κάθε απόφοιτος που έχει εξοικείωση με τον χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, συνδυάζοντας την γλωσσολογία με την Πληροφορική, με έναν μεταπτυχιακό τίτλο στη γλωσσική τεχνολογία (language technology), αλλά και με δεξιότητες – γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing NLP) ως ειδικός ανάπτυξης μοντελοποίησης γλώσσας, στην τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση (Computer Assisted Language Learning) καθώς και σε εταιρείες επεξεργασίας λόγου ή ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας της γλώσσας με χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, στην επεξεργασία φωνούμενου λόγου, καθώς και σε τομείς Μεγάλων δεδομένων (Big Data), μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό παράγοντα είναι οι γνώσεις προγραμματισμού.

Συγγραφή


Κειμενογράφος – Συγγραφέας

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημιουργική γραφή, ένας απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της συγγραφής και της παραγωγής – επιμέλειας γραπτού λόγου σε ποικίλα είδη (λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, δοκίμια, θεατρικά, κινηματογραφικά), αλλά και να χρησιμοποιήσει τη δεξιότητα της συγγραφής σε διαφόρους τομείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκδόσεις, πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία, τουρισμός).


Κειμενογράφος – digital media copywriter – storytelling

Ως κειμενογράφος – copywriter, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με τη συγγραφή κειμένων προς προώθηση μια υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Συνδυαστικά με ένα μεταπτυχιακό στο digital marketing, ένας απόφοιτος φιλολογικής σχολής μπορεί να σταδιοδρομήσει ως digital copywriter ή digital storytelling, δημιουργώντας ή διορθώνοντας κείμενα για προωθητικούς – διαφημιστικούς σκοπούς σε social media για προβολή μιας επιχείρησης ή αφηγούμενος ιστορίες με δημιουργικότητα και φαντασία προς προώθηση. Αντίστοιχα, με έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ, ως κειμενογράφος μπορεί να εργαστεί κανείς σε διαφημιστικούς οργανισμούς και άλλες δομές που σχετίζονται με τη διαφήμιση και την επικοινωνία.


Διορθωτές – Επιμελητές κειμένων

Κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να εργαστεί στον τομέα του γλωσσικού ελέγχου, ως επιμελητής – διορθωτής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους ή άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή κατόπιν παρακολούθησης του οικείου προγράμματος Ειδίκευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του συμβούλου σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Από τη θέση αυτή, μπορεί κανείς να συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας μαθητών, νέων και ενηλίκων, υποστηρίζοντας άτομα γενικού και ευάλωτου πληθυσμού στην κατάρτιση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR management)

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στον οικείο κλάδο, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα του human resourcing, ακολουθώντας στρατηγικές και μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων, εκπαίδευσης εργαζομένων, καθώς και διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό παράγοντα είναι η θέληση για ενασχόληση με τομείς που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση μιας ομάδας ανθρώπων.

Μια γυναίκα κάθεται σε ένα γραφείο και κοιτάει βιογραφικά

Αρχαιολογία – Πολιτιστική διαχείριση

 Ένας κλάδος που αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για τους αποφοίτους φιλολογικών σχολών είναι αυτός της αρχαιολογίας ή της πολιτιστικής διαχείρισης. Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος, ή διαχείρισης μνημείων, ή μουσειακές σπουδές, ένας απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να σταδιοδρομήσει ως στέλεχος σε οργανισμούς πολιτισμού (μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους). Ακόμη, μπορεί να συνδυάσει το ενδιαφέρον του για αυτά τα πεδία με τις νέες τεχνολογίες και να παραγάγει σχετικό υλικό.

Τουρισμός

 Πέρα από το επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο μπορούν να ασκήσουν όσοι εισέλθουν στη Σχολή Ξεναγών από Σχολές Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, σε ποσοστό 30% και αποφοιτήσουν από αυτήν, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί, μέσα από έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην ενάλια αρχαιολογία ή τη χερσαία και υποβρύχια αρχαιολογία πεδίου, να απασχοληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις με περιεχόμενο σχετικό με την αρχαιογνωσία και τον πολιτισμό, ή ως ταξιδιωτικός συνοδός (tour guidance) σε υποθαλάσσια αρχαιολογικά πάρκα.