Είσαι απόφοιτος φιλολογικής σχολής και θα ήθελες να διερευνήσεις τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά σου; Αυτό το άρθρο θα σε υποστηρίξει κατάλληλα, παρέχοντάς σου τις πληροφορίες εκείνες που θα σου φανούν χρήσιμες στην αναζήτησή σου.

Είναι αλήθεια πως ο κλάδος των φιλολογικών επιστημών θεωρείται, λίγο πολύ, «κορεσμένος», υπό την έννοια της μεγάλης προσφοράς αποφοίτων σε σύγκριση με την απορροφησιμότητά τους στην αγορά εργασίας. Αυτή η πραγματικότητα, συχνά, γεμίζει με περισσότερο άγχος τους φοιτητές και τους αποφοίτους των φιλολογικών σχολών, οι οποίοι αναζητούν επιπρόσθετες επαγγελματικές διεξόδους, πέραν των κλασικών που προσφέρουν τα τμήματά τους για τον κλάδο ΠΕ02 (καθηγητές φιλολόγους).

Η ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας, ωστόσο, προσφέρει πληθώρα εναλλακτικών επιλογών. Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές προοπτικές απασχόλησης ενός αποφοίτου φιλολογικών σχολών.

Φόντο: Καθηγητής σε σχολείο, κρατά ένα βιβλίο στα χέρια το και παραδίδει μάθημα σε μαθητές που χαμογελούν

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φιλόλογος): Ο βασικός τομέας απασχόλησης (και βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων) είναι εκείνος της εκπαίδευσης. Κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών με διδακτική – παιδαγωγική επάρκεια μπορεί να διδάξει τα οικεία μαθήματα σε Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικός παιδαγωγός: Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή, κάθε απόφοιτος μπορεί να διδάξει σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΓΥΥΛ, Τμήματα Ένταξης), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αλλά και σε δομές της Γενικής Εκπαίδευσης ως Παράλληλη Στήριξη.

Εκπαιδευτής ενηλίκων: Ύστερα από πιστοποίηση από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΠΕΠ, κατόπιν εξετάσεων, κάθε απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων, διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητάς του, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ,ΚΔΒΜ κλπ).

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, το οποίο φυσικά μπορεί να κάνει πιο δυνατό το βιογραφικό του, αλλά και να τον γεμίσει με εξειδικευμένες γνώσεις, κάθε απόφοιτος έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί σε δομές φιλοξενίας ή προγράμματα ένταξης προσφυγικού πληθυσμού, μεταναστών, παλιννοστούντων, αλλόγλωσσων, ή και σε ΔΥΕΠ (δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων στα δημόσια σχολεία)

Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας: Μέσω ενός οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, ένας απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί με τη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, σε δομές της τυπικής, αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας

Γλωσσική Τεχνολογία – Υπολογιστική Γλωσσολογία

Κάθε απόφοιτος που έχει εξοικείωση με τον χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, συνδυάζοντας την γλωσσολογία με την Πληροφορική, με έναν μεταπτυχιακό τίτλο στη γλωσσική τεχνολογία (language technology), αλλά και με δεξιότητες – γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing NLP) ως ειδικός ανάπτυξης μοντελοποίησης γλώσσας, στην τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση (Computer Assisted Language Learning) καθώς και σε εταιρείες επεξεργασίας λόγου ή ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας της γλώσσας με χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, στην επεξεργασία φωνούμενου λόγου, καθώς και σε τομείς Μεγάλων δεδομένων (Big Data), μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό παράγοντα είναι οι γνώσεις προγραμματισμού.

Συγγραφή


Κειμενογράφος – Συγγραφέας

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημιουργική γραφή, ένας απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα της συγγραφής και της παραγωγής – επιμέλειας γραπτού λόγου σε ποικίλα είδη (λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, δοκίμια, θεατρικά, κινηματογραφικά), αλλά και να χρησιμοποιήσει τη δεξιότητα της συγγραφής σε διαφόρους τομείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκδόσεις, πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία, τουρισμός).


Κειμενογράφος – digital media copywriter – storytelling

Ως κειμενογράφος – copywriter, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με τη συγγραφή κειμένων προς προώθηση μια υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Συνδυαστικά με ένα μεταπτυχιακό στο digital marketing, ένας απόφοιτος φιλολογικής σχολής μπορεί να σταδιοδρομήσει ως digital copywriter ή digital storytelling, δημιουργώντας ή διορθώνοντας κείμενα για προωθητικούς – διαφημιστικούς σκοπούς σε social media για προβολή μιας επιχείρησης ή αφηγούμενος ιστορίες με δημιουργικότητα και φαντασία προς προώθηση. Αντίστοιχα, με έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ, ως κειμενογράφος μπορεί να εργαστεί κανείς σε διαφημιστικούς οργανισμούς και άλλες δομές που σχετίζονται με τη διαφήμιση και την επικοινωνία.


Διορθωτές – Επιμελητές κειμένων

Κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να εργαστεί στον τομέα του γλωσσικού ελέγχου, ως επιμελητής – διορθωτής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους ή άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή κατόπιν παρακολούθησης του οικείου προγράμματος Ειδίκευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του συμβούλου σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Από τη θέση αυτή, μπορεί κανείς να συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας μαθητών, νέων και ενηλίκων, υποστηρίζοντας άτομα γενικού και ευάλωτου πληθυσμού στην κατάρτιση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR management)

Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στον οικείο κλάδο, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα του human resourcing, ακολουθώντας στρατηγικές και μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων, εκπαίδευσης εργαζομένων, καθώς και διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό παράγοντα είναι η θέληση για ενασχόληση με τομείς που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση μιας ομάδας ανθρώπων.

Μια γυναίκα κάθεται σε ένα γραφείο και κοιτάει βιογραφικά

Αρχαιολογία – Πολιτιστική διαχείριση

 Ένας κλάδος που αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για τους αποφοίτους φιλολογικών σχολών είναι αυτός της αρχαιολογίας ή της πολιτιστικής διαχείρισης. Μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος, ή διαχείρισης μνημείων, ή μουσειακές σπουδές, ένας απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί να σταδιοδρομήσει ως στέλεχος σε οργανισμούς πολιτισμού (μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους). Ακόμη, μπορεί να συνδυάσει το ενδιαφέρον του για αυτά τα πεδία με τις νέες τεχνολογίες και να παραγάγει σχετικό υλικό.

Τουρισμός

 Πέρα από το επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο μπορούν να ασκήσουν όσοι εισέλθουν στη Σχολή Ξεναγών από Σχολές Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, σε ποσοστό 30% και αποφοιτήσουν από αυτήν, κάθε απόφοιτος φιλολογικών σχολών μπορεί, μέσα από έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην ενάλια αρχαιολογία ή τη χερσαία και υποβρύχια αρχαιολογία πεδίου, να απασχοληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις με περιεχόμενο σχετικό με την αρχαιογνωσία και τον πολιτισμό, ή ως ταξιδιωτικός συνοδός (tour guidance) σε υποθαλάσσια αρχαιολογικά πάρκα.

 

Όλοι γνωρίζουμε τη Μαρία Κάλλας ακόμα και αν δεν ασχολούμαστε με την όπερα! Δικαίως γιατί η θρυλική Μαρία Κάλλας αποτελεί διαχρονική έμπνευση. Χωρίς αμφιβολία είναι η κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος του 20ου αιώνα, της οποίας η απαράμιλλη φωνή και το αδάμαστο πνεύμα της, άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο της όπερας. Την χαρακτήρισαν θεϊκή (Divina) καθώς το χάρισμα της ήταν μοναδικό.

Δεν έμεινε όμως μόνο στο χάρισμα που είχε, προσπάθησε, κόπιασε, το εξέλιξε με σπουδές και συνεχή βελτίωση.

Ας αποτελέσει το ταξίδι της Μαρίας Κάλλας έμπνευση για όλους καθώς αποδεικνύει το δυναμικό συνδυασμό της εκπαίδευσης, του πάθους και της αδιάκοπης επιδίωξης για καταξίωση.

Μαρία Κάλλας: Η απόδειξη της τέλειας συμφωνίας ταλέντου, επιμονής και θριάμβου

Η Μαρία Κάλλας, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Δεκεμβρίου 1923, από μια οικογένεια Ελλήνων μεταναστών. Ήταν σίγουρα ένα θαυμαστό μουσικό ταλέντο κάτι που φάνηκε από πολύ νωρίς. Η πρώτη εκπαίδευση της Κάλλας δεν ήταν χωρίς προκλήσεις, αλλά το πάθος της για τη μουσική και η ακλόνητη υποστήριξη της οικογένειάς της άνοιξαν το δρόμο.

Επίσημα η μουσική της εκπαίδευση ξεκίνησε το 1937 στο Ωδείο Αθηνών, όπου εξέλιξε τις φωνητικές της ικανότητες και αφοσιώθηκε στο ποικίλο φάσμα της κλασικής μουσικής. Αντιμετώπιζε οικονομικούς περιορισμούς; Φυσικά! Όμως έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δίψα για γνώση, χαρακτηριστικά που θα γίνονταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας της. Η εκπαίδευσή της δεν περιορίστηκε στην αίθουσα διδασκαλίας- λάτρευε τις παραστάσεις όπερας, μελετούσε τα έργα των μεγάλων συνθετών και απορροφούσε τις αποχρώσεις της τέχνης που θα καθόριζε το μέλλον της.

Το σημείο καμπής στην καριέρα της Μαρία Κάλλας

Η ανακάλυψη της Κάλλας ήρθε όταν κέρδισε μια υποτροφία για να σπουδάσει στη φημισμένη Ακαδημία Θεάτρου La Scala στο Μιλάνο. Αυτό σηματοδοτεί το σημείο καμπής στην εκπαίδευσή της, που την οδήγησε στην παγκόσμια καταξίωση στο χώρο της όπερας. Με την καθοδήγηση διακεκριμένων μεντόρων, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης σοπράνο Elvira de Hidalgo, η Μαρία Κάλλας τελειοποίησε την τεχνική της και διεύρυνε το ρεπερτόριό της. Η θητεία της στη Σκάλα όχι μόνο τελειοποίησε τις φωνητικές ικανότητες, αλλά και την εξέθεσε στις αυστηρές απαιτήσεις της οπερατικής σκηνής.

Αφοσίωση: Το κλειδί της επιτυχίας της

Η αφοσίωση της στην τέχνη της αποτέλεσε το κλειδί της επιτυχίας της. Άλλωστε χρειάζεται να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, να δώσουμε νόημα σε όποιο στόχο βάλουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να νοιώθουμε ικανοποίηση! Δεν ήταν όμως μόνο άριστη στις φωνητικές της ικανότητες, αλλά και στην υποκριτική. Η ικανότητά της να «ζει» τους χαρακτήρες που υποδυόταν και να δίνει γνήσιο συναίσθημα και ένταση σε κάθε ρόλο, έφερε επανάσταση στον κόσμο της όπερας. Δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια – ήταν μια αφηγήτρια ιστοριών, δίνοντας ζωή στις διαχρονικές αφηγήσεις μεγάλων συνθέτων. Αυτή η προσήλωση στην αυθεντικότητα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό φωνητικό της εύρος, έκανε τη Μαρία Κάλλας να ξεχωρίσει στον κόσμο της όπερας.

Τα επιτεύγματα της Κάλλας εκτινάχθηκαν καθώς έπαιξε στις πιο διάσημες λυρικές σκηνές του κόσμου. Οι συνεργασίες της με διάσημους μαέστρους και σκηνοθέτες εδραίωσαν τη φήμη της ως ντίβας απαράμιλλης καλλιτεχνίας. Η δεκαετία του 1950 αποτέλεσε το αποκορύφωμα της καριέρας της, με εμβληματικές ερμηνείες σε όπερες όπως η «Νόρμα», η «Λα Τραβιάτα» και η «Τόσκα». Στη δεκαετία του ’60 η υπέροχη φωνή της Μαρίας Κάλλας παρουσίασε αισθητή φθορά και οι εμφανίσεις της μειώθηκαν σιγά – σιγά στο ελάχιστο. Συνέχισε να τραγουδά στην Metropolitan Opera από τον Ιανουάριο του 1964 έως Ιούλιο 1965, με τελευταία της εμφάνιση στο Covent Garden στις 5 Ιουλίου με την Tosca. Το 1971 –
1972 δίδαξε Masteclasses στη Σχολή Julliard της Νέας Υόρκης. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 πέθανε σε ηλικία 55 ετών στο σπίτι της στο Παρίσι.

Φόντο εικόνας: Η Μαρία Κάλλας κάθεται σε μια καρέκλα και κοιτά ελαφρώς προς τα δεξιά

Πάθος, υπομονή και η υπέρβαση των προκλήσεων

Η πορεία της Μαρίας Κάλλας δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Δεν κατάφερε να έχει σε αρμονία την επαγγελματική της καταξίωση με την προσωπική της ζωή, η οποία σημαδεύτηκε από ταραχώδεις σχέσεις. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της Κάλλας απέναντι στις αντιξοότητες και η φοβερή αφοσίωσή της στην τέχνη της παρέμειναν ακλόνητες. Η ιστορία της τονίζει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της εκπαίδευσης, τη σημασία του πάθους και της επιμονής, καθώς και την ικανότητα να υπερβαίνουμε τις προκλήσεις μέσα από συνεχή επιδίωξη για διάκριση.

Ας αποτελέσει έμπνευση για όλους το ταξίδι της Μαρίας Κάλλας, υπενθυμίζοντάς μας ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα μέσο για ένα σκοπό, αλλά ένα δια βίου ταξίδι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ας κυνηγήσουμε τα όνειρά μας με την ίδια φλόγα και επιμονή που καθόρισαν την ζωή ενός ειδώλου!

Πηγές:

  • https://www.maria-callas.com/
  • https://mariacallas.network/
  • https://mariacallasmuseum.gr/
  • https://www.bbc.com/culture/article/20231208-what-made-maria-callas-the-worlds-
    greatest-diva

*Γράφει η Ελευθερία Νυφλή 

Ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα και που κρατά σπρέι στα χέρια και πίσω του υπάρχουν γκράφιτι

Γράφει η Νυφλή Ελευθερία

 

Είσαι έφηβος, δεν είσαι πια παιδί και τρέχεις προς την ενηλικίωση! Προσπαθείς, ψάχνεσαι να διαμορφώσεις την δική σου μοναδική ταυτότητα και όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορες κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβεις. Μια από τις πιο κρίσιμες είναι αυτή του επαγγέλματος.

Τι θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω; …Ε το «θα μεγαλώσω» είναι πια κοντά.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σκέφτεσαι τι σου αρέσει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τα χόμπι σου, επηρεάζεσαι από το περιβάλλον σου και έχοντας όλα αυτά μέσα στο μυαλό σου προσπαθείς να επιλέξεις και να θέσεις τους στόχους σου.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό;

Η επιλογή καριέρας δεν είναι απλά η επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά η βάση για το επαγγελματικό σου μέλλον. Επικεντρώσου στο γεγονός ότι με αυτή την επιλογή θα χρειαστεί να συνδυάσεις τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σου, γιατί πολύ απλά θα αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας και ολοκλήρωσης της επαγγελματικής σου προσωπικότητας στο μέλλον. Η επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσεις, θέλεις να σε ικανοποιεί, να σε ευχαριστεί, να σε κάνει χαρούμενο.

Ναι αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα αν επιλέξεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει!

Όταν βρεις τι σου αρέσει και επιλέξεις συνειδήτα, τότε θα θέσεις σαφείς στόχους και θα εργαστείς σκληρά για να τους πετύχεις! Οι αποφάσεις σταδιοδρομίας, όταν λαμβάνονται νωρίς, παρέχουν μια αίσθηση κατεύθυνσης και θα σε βοηθήσουν να προσαρμόσεις την εκπαίδευση και τις εμπειρίες σου ώστε να ταιριάζουν με την επιλεγμένη πορεία. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και προσπάθεια σε βάθος χρόνου.

Οι δικοί σου πάλι αναρωτιούνται: Τελικά ποιοι επηρεάζουν τους εφήβους;

Καταλαβαίνεις ότι δέχεσαι ένα «τσουνάμι» επιρροών, όταν σκέφτεσαι τι επιλογές σταδιοδρομίας μπορείς να κάνεις. Γονείς, φίλοι, δάσκαλοι, κοινωνικές προσδοκίες και φυσικά μην παραλείψουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι και όλα σε βομβαρδίζουν με πληροφορίες. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό να εξερευνήσεις ποια είναι τα δικά σου ενδιαφέροντα και αξίες. Λαμβάνοντας σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη, σε συνδυασμό με ατομική εξερεύνηση, τότε ναι θα οδηγηθείς σε σωστή επιλογή.

Η προσωπική ανάπτυξη είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις επαγγελματικές σου επιλογές!

Όταν φωτίσεις τα δυνατά σου σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τότε θα είσαι έτοιμος να αποφασίσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον. Να θυμάσαι ότι εάν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα έχεις την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να τα καταφέρεις και οι επιλογές σου θα έχουν ισχυρότερη δυναμική καθώς θα καθρεφτίζουν τον αληθινό σου εαυτό.

Οι αποφάσεις για τη σταδιοδρομία είναι ένα ταξίδι που απαιτεί αυτογνωσία, εξερεύνηση και συνεχή μάθηση, για αυτό προσέγγισε το με περιέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή δέσμευση!

«Η δύναμη του να επιλέγεις την κατεύθυνση της ζωής σου, σου επιτρέπει να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, να αλλάζει το μέλλον σου και να επηρεάζεις δυναμικά την υπόλοιπη δημιουργία». Stephen R. Covey (1932-2012)

 Αν όλα αυτά σου φάνηκαν ενδιαφέροντα και δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις, η Career Sign είναι το σημάδι που περίμενες!
Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή και μέσω email!

✉️ info@careersign.gr
☏ 21 1411 6300
🌐 www.careersign.gr

Προσεγγίζοντας τους συνανθρώπους χωρίς ετικέτες. Χρυσάνθη Γεωργαντά. Career Sign

Ξεκινώντας τη βόλτα σου ή τη μετακίνησή σου, συναντάς στον διάβα σου αρκετούς ανθρώπους. Κάποιους τους κοιτάς, σε κάποιους χαμογελάς, άλλους τους αγνοείς και συνεχίζεις την πορεία σου σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αλήθεια, αναρωτήθηκες για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις για τον άνθρωπο; «Άνθρωπος», «άτομο», «πρόσωπο», «πολίτης» κ.ο.κ. Έχει διαφορά άραγε;

Φυσικά και έχει. Ας θυμηθούμε πως το «άτομο» οριζόταν, στη χημεία για παράδειγμα, ως η μικρότερη ποσότητα που διατηρεί τις ιδιότητες του στοιχείου αλλά δεν επιδέχεται τομής. Αντίθετα, όταν ακούς τη λέξη «πρόσωπο», ήδη αρχίζεις να φαντάζεσαι και να δίνεις μορφή στον άνθρωπο που αναφέρεσαι. Δεν είναι θέμα πολιτικά ορθού ετούτη η ανάλυση, όσο μια πιο αφηγηματική προσέγγιση των λέξεων που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και των ιστοριών που κρύβουν μέσα τους. Να θυμηθούμε πως ακούμε συχνά για «άτομα με αναπηρία», «άτομα με σύνδρομο» τάδε, ενώ πολύ πιο σπάνια μιλάμε για ανθρώπους και πρόσωπα. Άνθρωποι όμως που ζουν ανάμεσά μας είναι όλοι.

Οι «απαρατήρητοι ήσυχοι» μαθητές είναι εξίσου σημαντικοί με τους «ζωηρούς» και «άτακτους», μάλιστα ίσως χρειάζονται περισσότερη προσοχή από μια επιφανειακή ματιά. Άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν του κλασικού προτύπου μπορεί να βρίσκονται δίπλα σου την ώρα που διαβάζεις αυτό το κείμενο. Γυναίκες που επιλέγουν την επαγγελματική ανάπτυξη, και όχι την οικογενειακή στοργή που για χρόνια έπρεπε να ακολουθούν, πιθανόν είναι συνεργάτες σου. Άνθρωποι που καθημερινά έρχονται σε σύγκρουση με τους πολλούς για τα αυτονόητα και χρειάζεται να διεκδικήσουν κάτι που θεωρητικά είναι δικαίωμά τους.

Υπάρχουν γύρω μας κάποιοι «ορατοί» και περισσότεροι «αόρατοι» άνθρωποι της διπλανής πόρτας, διαφορετικοί από τους πολλούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ανθρώπους με αναπηρία. Αν και 3 στους 10 φαίνεται να έχουν κάποιας μορφής αναπηρία ή σοβαρή πάθηση, λίγοι από εσάς μπορούν να επαληθεύσουν το ποσοστό μετρώντας τους γνωστούς τους. Το ποσοστό δεν είναι λάθος, η κουλτούρα μας ίσως είναι λίγο. Με υποδομές παραμελημένες ή καλυμμένες με καρέκλες από καφετέριες, αλλά κυρίως με ανθρώπους με προκαταλήψεις, η κυκλοφορία στην πόλη, αν είσαι λίγο διαφορετικός από τον μέσο όρο, μοιάζει σχεδόν πρόκληση.

Αν βγάζαμε όμως τις ετικέτες και επικοινωνούσαμε δειλά δειλά με τους διπλανούς μας, ίσως τότε να ξεκινούσε κάτι υπέροχο… Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γιατί όλοι μας είμαστε μοναδικοί.  Ίδιοι και διαφορετικοί την ίδια ακριβώς στιγμή. Και μόλις αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα στοιχεία που μας συνδέουν και εκείνα που μας καθιστούν μοναδικούς, τότε έχουμε αρχίσει να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα μας. Είμαστε εμείς.

Χρυσάνθη Γεωργαντά
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., συνιδρύτρια της ΑΜΚΕ «Career Sign»

Πρώτη Δημοσίευση: stentoras.gr