Ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πληροφορίες προσβασιμότητας του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έκδοση του 2019.