Εύρεση εργασίας
Αν είσαι άτομο με αναπηρία κι αναζητάς την επόμενη ευκαιρία σου, συμπλήρωσε τη φόρμα στη σελίδα «Εσύ και η Career Sign».
Επαγγελματική συμβουλευτική
Ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής με εξειδικευμένο Σύμβουλο, με στόχο τη βέλτιστη επαγγελματική επιλογή.
Ομαδική συμβουλευτική
Περιλαμβάνει συναντήσεις με πέντε έως δέκα συμβουλευόμενους που έχουν κοινή πρόκληση σταδιοδρομίας.
Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Ενημέρωση για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος
Στην Career Sign φροντίζουμε το βιογραφικό σου να αποτυπώνει το επαγγελματικό σου προφίλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Προσομοίωση συνέντευξης
Η επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική) είναι πολύ σημαντική για μια επιτυχημένη συνέντευξη.