Η Νικόλ Αμβροσιάδου έχει Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και  την Συμβουλευτική, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Συμβουλών Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Ά1-Αξιολογητών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Ανήκει στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενήλικων Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Έχει Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε θέματα που αφορούν την Επαγγελματική Συμβουλευτική σε άτομα με ψυχική νόσο, την Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση Ενήλικων, τον Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Παιδιών και Εφήβων.

Εργάζεται ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας σε ΜΚΟ και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανέργων και Εργαζομένων. Επίσης, είναι εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης Συμβουλών Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.