Η Θάλεια είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με επιμόρφωση στην Ειδική Εκπαίδευση καθώς και στην Επαγγελματική Αποκατάσταση και Κοινωνική Ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρία.

Είναι Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξοικείωσης με την Αναπηρία στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π. Εκπαιδεύει συνοδούς χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων στη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ, είναι συνοδός ατόμων με οπτική αναπηρία και εκπαιδευόμενη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι υπεύθυνη προσβασιμότητας στην επιτροπή διοργάνωσης του Athens Pride 2018 και αντιπρόεδρος του συλλόγου ΛΟΑΤ-ΑμεΑ, ο οποίος στηρίζει ανθρώπους με αναπηρία ΛΟΑΤΚΙ προσανατολισμού.

Χαρακτηριστική φράση: Ένας καλύτερος κόσμος από κάπου πρέπει να αρχίσει, γιατί όχι από εμένα κι από σένα;

Στοιχεία επικοινωνίας

Phone: +30 6946229026

Social Media