Η Νίκη Δαλιανά είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) του Παν/μίου Αθηνών και εν συνεχεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός” του ΕΚΠΑ. Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Συμβουλών Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1-Αξιολογητών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 
Έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική ομηλίκων και επί πέντε χρόνια υπήρξε υπεύθυνη διαχείρισης της υπηρεσίας του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ «Από φοιτητές για φοιτητές». Από το 2014 έως το 2020 διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Έχει ολοκληρώσει το επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρία και Κλινική Πράξη” στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ και την επιμόρφωση στην “Ειδική Αγωγή” στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόσφατα τελείωσε τη μετεκπαίδευση της στο University of Minnesota (USA) στον τομέα του Human Resource Management (HRM).  Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε επιστημονικά βιβλία καθώς και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. 

Στοιχεία επικοινωνίας