Στις 29 Νοεμβρίου 2023 ανακοινώθηκε ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2024 με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται:

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

1. Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι/ες που αδυνατούν να υποστούν
γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-
Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από απόφαση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. 

2. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν αξιολογική έκθεση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του/της υποψηφίου/ας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ


Οι υποψήφιοι/ες στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται:
i) γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης ή
ii) προφορικά.

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αξιολογική έκθεση/απόφαση από τα οικεία Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Φόντο: Ένας μαθητής σε αμαξίδιο στην αριστερή πλευρά της εικόνας, με πλάτη στην φωτογραφία και απέναντί του μια κυρία σημειώνει σε ένα έγγραφο. Ο χώρος που βρίσκονται είναι μια βιβλιοθήκη.
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα
λεπτά (30’), οι υποψήφιοι/ες που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε
ποσοστό 67% και άνω και όσοι/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ και προβλήματα επιληψίας.

Ειδικότερα:

α)Για όσους/ες έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄).

β) Για όσους/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και
διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ


Οι υποψήφιοι/ες που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Προσεγγίζοντας τους συνανθρώπους χωρίς ετικέτες. Χρυσάνθη Γεωργαντά. Career Sign

Ξεκινώντας τη βόλτα σου ή τη μετακίνησή σου, συναντάς στον διάβα σου αρκετούς ανθρώπους. Κάποιους τους κοιτάς, σε κάποιους χαμογελάς, άλλους τους αγνοείς και συνεχίζεις την πορεία σου σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αλήθεια, αναρωτήθηκες για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις για τον άνθρωπο; «Άνθρωπος», «άτομο», «πρόσωπο», «πολίτης» κ.ο.κ. Έχει διαφορά άραγε;

Φυσικά και έχει. Ας θυμηθούμε πως το «άτομο» οριζόταν, στη χημεία για παράδειγμα, ως η μικρότερη ποσότητα που διατηρεί τις ιδιότητες του στοιχείου αλλά δεν επιδέχεται τομής. Αντίθετα, όταν ακούς τη λέξη «πρόσωπο», ήδη αρχίζεις να φαντάζεσαι και να δίνεις μορφή στον άνθρωπο που αναφέρεσαι. Δεν είναι θέμα πολιτικά ορθού ετούτη η ανάλυση, όσο μια πιο αφηγηματική προσέγγιση των λέξεων που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και των ιστοριών που κρύβουν μέσα τους. Να θυμηθούμε πως ακούμε συχνά για «άτομα με αναπηρία», «άτομα με σύνδρομο» τάδε, ενώ πολύ πιο σπάνια μιλάμε για ανθρώπους και πρόσωπα. Άνθρωποι όμως που ζουν ανάμεσά μας είναι όλοι.

Οι «απαρατήρητοι ήσυχοι» μαθητές είναι εξίσου σημαντικοί με τους «ζωηρούς» και «άτακτους», μάλιστα ίσως χρειάζονται περισσότερη προσοχή από μια επιφανειακή ματιά. Άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν του κλασικού προτύπου μπορεί να βρίσκονται δίπλα σου την ώρα που διαβάζεις αυτό το κείμενο. Γυναίκες που επιλέγουν την επαγγελματική ανάπτυξη, και όχι την οικογενειακή στοργή που για χρόνια έπρεπε να ακολουθούν, πιθανόν είναι συνεργάτες σου. Άνθρωποι που καθημερινά έρχονται σε σύγκρουση με τους πολλούς για τα αυτονόητα και χρειάζεται να διεκδικήσουν κάτι που θεωρητικά είναι δικαίωμά τους.

Υπάρχουν γύρω μας κάποιοι «ορατοί» και περισσότεροι «αόρατοι» άνθρωποι της διπλανής πόρτας, διαφορετικοί από τους πολλούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ανθρώπους με αναπηρία. Αν και 3 στους 10 φαίνεται να έχουν κάποιας μορφής αναπηρία ή σοβαρή πάθηση, λίγοι από εσάς μπορούν να επαληθεύσουν το ποσοστό μετρώντας τους γνωστούς τους. Το ποσοστό δεν είναι λάθος, η κουλτούρα μας ίσως είναι λίγο. Με υποδομές παραμελημένες ή καλυμμένες με καρέκλες από καφετέριες, αλλά κυρίως με ανθρώπους με προκαταλήψεις, η κυκλοφορία στην πόλη, αν είσαι λίγο διαφορετικός από τον μέσο όρο, μοιάζει σχεδόν πρόκληση.

Αν βγάζαμε όμως τις ετικέτες και επικοινωνούσαμε δειλά δειλά με τους διπλανούς μας, ίσως τότε να ξεκινούσε κάτι υπέροχο… Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γιατί όλοι μας είμαστε μοναδικοί.  Ίδιοι και διαφορετικοί την ίδια ακριβώς στιγμή. Και μόλις αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα στοιχεία που μας συνδέουν και εκείνα που μας καθιστούν μοναδικούς, τότε έχουμε αρχίσει να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα μας. Είμαστε εμείς.

Χρυσάνθη Γεωργαντά
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., συνιδρύτρια της ΑΜΚΕ «Career Sign»

Πρώτη Δημοσίευση: stentoras.gr

Ε-ΒΟΟΚ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ
Ε-ΒΟΟΚ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ
Αν θέλετε να έχετε offline το e-book μπορείτε να το κατεβάσετε από το link: 
E-book: Καταγραφή Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς- Τμήματος Πληροφορικής.

Εισαγωγή

Το e-book που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή δημιουργήθηκε για να καλύψει τις απαιτούμενες γενικές πληροφορίες του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά περί της καταγραφής και αξιολόγησης της προσβασιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων, του υλικού (έντυπου ή μη) που παρέχεται στους φοιτητές και την ευελιξία των καθηγητών στην προσαρμογή διαδικασιών. Μάλιστα, είναι δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”, που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε αυτό το υλικό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ όλους εκείνους που συντέλεσαν σε αυτό. Αρχικά, να ευχαριστήσουμε θερμά τα “Σημεία Στήριξης” και πιο συγκεκριμένα το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, καθώς η συμβολή του τόσο οικονομικά όσο και στην ελευθερία κινήσεων που μας παρείχε, ήταν καίριας σημασίας, ώστε αυτό το υλικό να δημιουργηθεί μέσα σε ένα χρόνο και όχι περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε έναν οργανισμό, που αποτελείται από ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν, μα ήταν μόλις λίγων μηνών όταν ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Μας δίνετε δύναμη για την συνέχεια.

Ένα τεράστιο και ζωηρό “Ευχαριστώ!!!” οφείλουμε και στον δικό μας μέντορα και σύμβουλο HIGGS. Μία ομάδα ανθρώπων που είδαν την σπίθα στα μάτια των μελών της Career Sign και τους έδειξε πως να βάλουν φωτιά για να διοχετεύσουν την ενέργεια σωστά, χωρίς “απώλειες”. Συγκεκριμένα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Ματιάτου, η οποία βοήθησε σε εκπαιδευτικό, συμβουλευτικό και ψυχολογικό τομέα, όποτε χρειαζόταν, με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Επανερχόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε όλους τους καθηγητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την δράση αυτή και για τις πληροφορίες που μας παρείχαν. Όλους εκείνους που κοντοστάθηκαν και μας ρώτησαν τι μετράμε και γιατί. Εκείνους που στην αρχή απόρησαν, μετά το σκέφτηκαν λίγο και στο τέλος ενθουσιάστηκαν.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε και σε κάποια άτομα που έκαναν την δράση ποιο εύκολη, γιατί όχι απλώς έκαναν την δουλειά τους, αλλά την σεβόντουσαν κιόλας. Ένα μεγάλο “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”, λοιπόν, στην Βαρβάρα, τον Πέτρο, τον Θανάση, στο προσωπικό καθαριότητας και στο τεχνικό τμήμα του ΠΑΠΕΙ για την ανεκτίμητη βοήθεια και καθοδήγησή τους. Μάλιστα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους θα σας προτείναμε να απευθυνθείτε αν χρειαστεί. Η βοήθειά τους ήταν συγκινητική! Έκαναν την δική μας ομάδα ένα με το Πανεπιστήμιο.

Το καλύτερο και πιο σημαντικό το αφήσαμε για το τέλος. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν σε αυτό το έργο. Περάσαμε ώρες δημιουργώντας κείμενα και χρονοδιαγράμματα για την δράση, μα τα χιλιόμετρα που διανύσαμε εντός και εκτός Πανεπιστημίου ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Οι δυσκολίες που βρέθηκαν, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εύκολα, αλλά αυτή η ομάδα ήταν που τα ξεπέρασε. Και θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ειδική μνεία σε εκείνους, σε αυτό το σημείο.

Ελένη Μαρκοπούλου, Εκπαιδευτικός – Πολιτικός Μηχανικός. Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας με την  Τεχνική Υπηρεσία του Πα.Πει. Εκείνη που ότι και να συνέβαινε, με μια υπέροχη διάθεση, θα χαμογελούσε και θα προωθούσε όλη τη θετική της αύρα στην ομάδα. Μία από τα άτομα που θα καταλάβαιναν ό,τι έλεγε η κάτοψη του χώρου, που θα είχαμε στα χέρια μας. Επίσης, ήταν μία εκ των οδηγών της παρέας που θα έβρισκε τρόπο να βοηθήσει στην μεταφορά των εθελοντών από και προς το Πα.Πει. Γιατί “όλα θα γίνουν!”

Χριστίνα Πασαλή, Νοσηλεύτρια – Διδάκτωρ. Έχοντας κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε άτομα με αναπηρία όρασης, ήταν προετοιμασμένη… Παράλληλα με την δουλειά, την οικογένεια και το διδακτορικό της (τότε δεν είχε τελειώσει), βρέθηκε στην εκπαίδευση, ήρθε στο Πα.Πει. Με το οργανωτικό της πνεύμα “έδινε τον ρυθμό” για την επιτόπια καταγραφή του Πα.Πει. και με το γλυκό της χαμόγελο έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο φωτεινά!

Λαέρτης Τσούκος, Φοιτητής Πληροφορικής Πα.Πει. Ο άνθρωπος που έβγαινε από την βιβλιοθήκη εν καιρώ εξεταστικής για να υποστηρίξει την δράση και να βοηθήσει στον προσανατολισμό μας εντός κτηρίου. Με αγάπη και σεβασμό για τις σπουδές του και το αντικείμενο του, έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες και αξιοποιούσε όλο του το δυναμικό και στη δράση. Τα αστεία του και η ηρεμία του ήταν ζωτικής σημασίας την ώρα της καταγραφής.

Ελένη Κωνσταντάτου,  Set Designer. Με άλλο λόγια, η hig – tech καλλιτέχνης της ομάδας. Το κατανοώ την κάτοψη έχει άλλο νόημα πλέον. Έτοιμη να δώσει νέα τεχνολογία για να εξηγήσει την πολυπλοκότητα σκέψης του εκάστοτε μηχανικού με μια πιο fun διάσταση. Η “Καλέ αυτό γίνεται και αλλιώς! Να σου δείξω;”

Φλώρα Βάβουλα, Εργοθεραπεύτρια. Η “Doer” της ομάδας. Το άτομο που μόλις καταλάβει κάτι είναι πρόθυμη να το δοκιμάσει και να το εφαρμόσει την αμέσως επόμενη στιγμή. Εκείνη που στην πρώτη συνάντηση της καταγραφής έβγαλε μολύβι και χαρτί ξεκινώντας να σημειώνει πριν ακόμα μπούμε στον χώρο. Προσανατολισμένη στο στόχο και αφιερωμένη σε αυτόν.

Θεοχάρης Μαρινέλης, Φοιτητής Διοίκηση Επιχειρήσεων Πα.Δ.Α. – Αθλητής Tae kwon do. Σχεδόν από την αρχή της δράσης συντέλεσε στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, ήρθε στην εκπαίδευση και διασκέδασε όλη την διαδικασία της καταγραφής, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα που όλοι χρειαζόμασταν.

Ευάγγελος Αυγουλάς, Νομικός Σύμβουλος. Ο άνθρωπος που άκουσε την ιδέα της δράσης, ίσως πριν να δημιουργηθεί επίσημα η Career Sign. Εκείνος που μας έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι μπορεί να γίνει και πώς σε σχέση με τις κινήσεις μας στο Πανεπιστήμιο.

Θάλεια Κιούση, Υπεύθυνη Προσβασιμότητας. Από την γέννηση της ιδέας μέχρι και την υλοποίηση της είναι εκεί. Η πολυπράγμων, Θάλεια, ήταν μία από τις εκπαιδεύτριες της δράσης, συμμετείχε στις επιτόπιες αυτοψίες του Πα.Πει., κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος του υλικού και συμμετείχε στην οργάνωση του έργου. Ο άνθρωπος που πήγε και μόνος του για καταγραφή στο Πα.Πει. και υπάρχει φωτογραφικό υλικό για το πως ήταν μετά… Με νοιάξιμο και αγάπη μετέδωσε σε όλη την ομάδα τα ιδανικά της, αλλάζοντας λίγο την οπτική όλων μας. Πώς να ξεχάσεις άλλωστε την διαφορά του αξιολογώ και του καταγράφω που τόσο ξεκάθαρα έθιξε στην εκπαίδευση. “Εμείς κάνουμε καταγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει από το κάθε άτομο ξεχωριστά.” Μάλιστα, Θάλεια. Σε ευχαριστούμε. Καταλάβαμε!

Χρυσάνθη Γεωργαντά, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας – Πολιτικός Μηχανικός – Υποψήφια Διδάκτωρ. Η Υπεύθυνη Διαχείρισης της Δράσης. Μέσα στην πολυσύνθετη πραγματικότητά της, βρήκε τον τρόπο να κάνει την οργάνωση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την εκπαίδευση και την καταγραφή, τις αναφορές και τις παρουσιάσεις της δράσης. Με το κλασικό της πλέον “Όλα (θα) πάνε εξαιρετικά καλά!” μετέδιδε την θετική ενέργεια μέσα από το χαμόγελο της, ενώ δεν την κράτησε πίσω ούτε ένα ατύχημα που είχε, αφού.. Όλα (θα) πάνε εξαιρετικά καλά! Σωστά;

Αυτή η ομάδα ήταν έτοιμη για όλα! Ήθελε να είναι εκεί που βρισκόταν. Ποιος θα ξεχάσει το συνεχόμενο οχτάωρο της πρώτης ημέρας στο Πανεπιστήμιο για την καταγραφή; Απόγευμα γιατί το πρωί υπήρχαν δουλειές, μαθήματα κλπ.  Αυτή η ομάδα… Έβρισκε την ενέργεια να δρα, όταν η ενέργεια είχε τελειώσει! Διαλύοντας όλους τους νόμους της φυσικής! Γιατί η ενέργεια του καθενός μέσα σε μία ομάδα δρα πολλαπλασιαστικά, όταν η ομάδα είναι δεμένη.

Το υλικό δημιουργήθηκε από ανθρώπους που νοιάζονται τόσο για τον χώρο της συμβουλευτικής, όσο και για τις ίσες ευκαιρίες όλων, με τις καλύτερες των προθέσεων. Έτσι, λοιπόν, είμαστε στη διάθεση σας για σχόλια, ερωτήματα, δικτύωση και βελτιστοποίηση. Για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γεωργαντά Χρυσάνθη, υπεύθυνη του έργου, στο: c_georganta@yahoo.gr και την Career Sign στο info@careersign.gr.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που διαβάζετε αυτό το υλικό, γιατί για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε. Σας ευχαριστούμε που του δίνετε αξία και σας προτείνουμε να πάρετε ιδέες, να το αξιολογήσετε, να είστε σκεπτικιστές και είμαστε εδώ για να αναθεωρήσουμε μαζί όλα τα σημεία. Άλλωστε από τα “Σημεία” πήρε φόρα…

 

Γενικές Πληροφορίες Τμήματος

Το τμήμα Πληροφορικής του Πα.Πει. διαρκεί 8 εξάμηνα και οι σπουδές του αφορούν στην  θεωρητική, αλλά και και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία κατεύθυνση από τις παρακάτω:

 • Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα,
 • Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό σπουδών του τμήματος, κάνοντας κλικ εδώ.

Το συγκεκριμένο τμήμα, το 2018, προκήρυξε 8 θέσεις για μαθητές με σοβαρές παθήσεις και 160 θέσεις στο γενικό μηχανογραφικό.

 

Καταγραφή Προσβασιμότητας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρουσιάζει 77% συμμόρφωση σύμφωνα με το Πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου παρέχει την δυνατότητα επιλογής μεγέθους γραμμάτων, ενώ δεν διαθέτει μπάρα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, λειτουργία  ανάγνωσης κειμένου, δυνατότητα επιλογής χρωμάτων, αντίθεσης και δυνατότητα πλοήγησης από το πληκτρολόγιο.

Χρήστες με αναπηρία που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα μας επιβεβαίωσαν την δυσχερή πρόσβαση που προσφέρει.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ένα Πανεπιστήμιο και ένας οργανισμός δεν αποτελείται μόνο από κτήρια, αλλά και από τους εργαζόμενους του. Συχνά μάλιστα, οι τελευταίοι είναι εκείνοι που παίζουν σημαντικότερο ρόλο για την φοιτητική ζωή των σπουδαστών, από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποκλειστικά για την δράση αυτή, ώστε να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των στάσεων των καθηγητών.

Μέθοδος: Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, για τους ακαδημαϊκούς, έγινε με αποστολή e-mail στο ακαδημαϊκό τους e-mail, το οποίο υπάρχει στον ηλεκτρονικό τόπο του τμήματος. Ενώ, ταυτόχρονα οι εθελοντές βρέθηκα στο χώρο του Πανεπιστημίου, μοιράζοντας σε έντυπη μορφή το ερωτηματολόγιο, στους καθηγητές τους τμήματος που ήταν εκείνη τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο και ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν μερικά λεπτά για την συμπλήρωση του.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 33 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 30 ήταν κλειστού τύπου (Ναι/Όχι και κλίμακας Likert) και οι 3 ανοιχτού τύπου.

Συμμετέχοντες: Ο αριθμός των καθηγητών που συμπλήρωσε τελικά το ερωτηματολόγιο ήταν πέντε (5): δύο (2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τρεις (3) με την έντυπη μορφή.

Αποτελέσματα: Από τους καθηγητές που απάντησαν (Βαθμός απόκρισης 16,66%), οι τέσσερις (4) ήταν άντρες και μία (1) γυναίκα. Τα μαθήματα που διδάσκουν (σε γενικές κατηγορίες) είναι τα ακόλουθα:

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό

Τέσσερις από τους πέντε δήλωσαν πως δεν είχαν φοιτητή με οπτική αναπηρία, τρεις από αυτούς όμως έχει χρειαστεί να περιγράψουν σχήμα σε άτομο που δεν έβλεπε. Ένας καθηγητής είχε λάβει μαθήματα για το πως να διδάσκει σε άτομα με αναπηρία όρασης. Στο σύνολο τους οι καθηγητές είχαν τις σημειώσεις τους σε ηλεκτρονικό αρχείο και μάλιστα, τέσσερις από αυτούς έδιναν και τις διαφάνειές τους στους φοιτητές.

Δύο εκ των καθηγητών γνώριζαν για το εναλλακτικό κείμενο και το χρησιμοποιούσαν σε ιστοσελίδα και τρεις στους πέντε καθηγητές δήλωσαν πως επιτρέπουν την ηχογράφηση των διαλέξεων τους. Όμως, 3 καθηγητές δεν γνώριζαν αν υπήρχαν υπολογιστές με ανάγνωση οθόνης, ένας δήλωσε πως δεν υπήρχαν και ένας ακόμα πως υπήρχαν.

Τρεις στους πέντε δήλωσαν πως δεν είχαν κάποιον φοιτητή με αναπηρία ακοής. Τέσσερις στους πέντε δεν χρησιμοποιούν στις διαλέξεις τους εύκολο λεξιλόγιο (ανεξαρτήτως ορολογίας) και μιλάνε κοιτώντας τον πίνακα και έχοντας “πλάτη” στους μαθητές.

Φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να προσαρμόσουν την εμφάνιση τους αν χρειαστεί (πχ. να ξυρίσουν το μουστάκι τους), με εξαίρεση ένα άτομο που δήλωσε πως δε θα το έκανε. Σχετικά με τη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι καθηγητές δε γνώριζαν αν θα τους δυσκόλευε, με εξαίρεση ένα άτομο που δήλωσε πως θα τον αποσπούσε από το μάθημα. Παρόλα αυτά δήλωσαν πως θα επικοινωνούσαν με ένα άτομο με απώλεια ακοής με γραπτή επικοινωνία (2 άτομα), με χειλεανάγνωση (1 άτομο) ή δεν γνώριζαν τον τρόπο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούσαν (3 άτομα).

Τρεις στους πέντε δήλωσαν πως δεν είχαν κάποιον φοιτητή με κινητικές δυσκολίες. Τρεις στους πέντε υποστηρίζουν πως στο χώρο, όπου κάνουν μάθημα, υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθεί αμαξίδιο, ένας δηλώνει πως δεν υπάρχει χώρος και ένας δεν γνωρίζει.

Μάλιστα, δύο (από τους πέντε) καθηγητές έχουν ζητήσει να γίνει το μάθημα τους σε αίθουσα προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Τέλος, όλοι δηλώνουν πως το γραφείο τους είναι “προσβάσιμο σε αμαξίδιο”. Στην ερώτηση, όμως, “Πώς ορίζεται την φράση «προσβάσιμο σε αμαξίδιο»;” οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

 • 1 άτομο επέλεξε “Υπάρχει τρόπος προσέγγισης, με ανελκυστήρα, αλλά συχνά δε λειτουργεί”
 • 2 άτομα επέλεξαν “Υπάρχει τρόπος προσέγγισης με λίγη βοήθεια από κάποιον άλλο άνθρωπο”
 • 2 άτομα επέλεξαν “Υπάρχει τρόπος προσέγγισης, γιατί εγώ θα μετακινηθώ σε όποιον χώρο χρειαστεί για να συναντήσω τον φοιτητή.”

Συμπεράσματα: Αρχικά, η απόκριση των καθηγητών θεωρείται ανεπαρκής για να μπορέσει κάποιος να εξάγει ασφαλή αποτελέσματα για το σύνολο των καθηγητών. Από την άλλη μεριά, δεν είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως μόνο δύο ήταν οι καθηγητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου περί προσβασιμότητας μέσω e-mail. Μοιάζει πως η επικοινωνία μέσω e-mail ίσως να μην είναι τόσο αποδοτική στην πλειοψηφία των καθηγητών με μερικές εξαιρέσεις.

Οι καθηγητές δεν έχει τύχει να έχουν εκπαιδεύσει φοιτητές με αναπηρία, αλλά μοιάζει να μην έχουν εκπαιδευτεί και για τον τρόπο να το κάνουν. Ένα παράδειγμα αυτού είναι πως κανείς δεν επέλεξε να αξιοποιήσει έναν διερμηνέα για την επικοινωνία, με κάποιον φοιτητή με αναπηρία ακοής (είτε είναι για χειλεανάγνωση ή για νοηματική γλώσσα).

Συμπερασματικά, οι καθηγητές μοιάζει να θέλουν να προσαρμοστούν και να εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία/εκπαίδευση σε όλους (πχ.: η πρόθεση να ξυρίσουν το μουστάκι). Μάλιστα, αυτό πιστοποιείται και από την αντίδραση καθηγητών άλλων τμημάτων οι οποίοι σταματούσαν τους εθελοντές κατά την διάρκεια της καταγραφής προσβασιμότητας για να ενημερωθούν για τη δράση και να ρωτήσουν περισσότερες πληροφορίες.

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΥΛΗ

Το πεζοδρόμιο έξω από το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου έχει μία μοναδική ράμπα μπροστά από το φυλάκιο στην κεντρική είσοδο. Μέσω της ράμπας μπαίνεις στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου μπροστά από την είσοδο.

Αν επιλέξεις να μπεις από την είσοδο των οχημάτων μπορείς να βρεθείς στην «αυλή» του κτηρίου όπου έχει εξωτερικά parking χωρίς ειδική σήμανση για αναπηρικά αυτοκίνητα και να κατευθυνθείς προς το γκαράζ. Αυτός ο χώρος και ο εξωτερικός χώρος της κύριας εισόδου ενώνονται με δύο σκαλοπάτια.

Υπάρχει και δεύτερη ράμπα για είσοδο στο κτήριο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου η οποία βγαίνει απευθείας στον 1ο όροφο. Το πεζοδρόμιο από αυτήν την πλευρά είναι αρκετά επικλινές και χωρίς ράμπα. Η ράμπα που μπαίνει μέσα στο κτήριο δεν έχει κλίση και έχει κιγκλίδωμα. Οδηγεί μέσα από δίφυλλες μεγάλες πόρτες στα αμφιθέατρα του 1ου ορόφου.

Ράμπα στην είσοδο του ΠΑΠΕΙ σε πεζοδρόμιο χωρίς οδηγό όδευσης τυφλών κατειλημμένο συνήθως από μηχανές. Στα δεξιά της ράμπας βρίσκεται το φυλάκιο και στην συνέχεια η είσοδος.

Πλαϊνή είσοδος από πολύ επικλινές πεζοδρόμιο χωρίς οδηγό όδευσης τυφλών με ράμπα μηδενικής κλίσης και είσοδο απευθείας στον 1ο όροφο.       Πλαϊνή είσοδος από πολύ επικλινές πεζοδρόμιο χωρίς οδηγό όδευσης τυφλών με ράμπα μηδενικής κλίσης και είσοδο απευθείας στον 1ο όροφο.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”

Εάν μπεις από την κύρια είσοδο των πεζών, αριστερά από το φυλάκιο, θα βρεις τον πρώτο χώρο του κτηρίου στα αριστερά σου, εκεί βρίσκεται το αμφιθέατρο”Αθ. Κανελλόπουλος” γνωστό ως “Παλιό αμφοθέατρο”. Για να το προσπελάσεις θα πρέπει να ανέβεις 3 σκαλοπάτια περίπου 17cm. ή να χρησιμοποιήσεις ράμπα μήκους 6m. και ύψους 0,50m. με κιγκλίδωμα.

Ράμπα στην είσοδο του ΠΑΠΕΙ σε πεζοδρόμιο χωρίς οδηγό όδευσης τυφλών κατειλημμένο συνήθως από μηχανές. Στα δεξιά της ράμπας βρίσκεται το φυλάκιο και στην συνέχεια η είσοδος.     Ράμπα μάκρους 6m. και ύψους 0,50m. με κιγκλίδωμα που οδηγεί στο πλαϊνό ισόγειο αμφιθέατρο.

Οι πόρτες για να προχωρήσεις προς το εσωτερικό είναι διπλές με 1,30m. άνοιγμα και ανοίγουν με έλξη. Στο εσωτερικό υπάρχουν βιδωμένα καθίσματα μπροστά από ένα κυλικείο (μη λειτουργικό) το οποίο έχει ύψος μπάρας εξυπηρέτησης 1,15m. Η είσοδος προς το αμφιθέατρο γίνεται από δύο πόρτες, αριστερά και δεξιά του κυλικείου. Οι πόρτες αυτές είναι διπλές και το κάθε φύλλο έχει άνοιγμα 0,90m.

Για τον κύριο χώρο του αμφιθεάτρου πρέπει να ανέβεις 11 σκαλοπάτια με κιγκλίδωμα σε κάθε μεριά. Αυτά τα σκαλοπάτια σε οδηγούν στην μέση των αμφιθεατρικών καθισμάτων. Πίσω σου υπάρχουν υπερυψωμένα κι άλλα καθίσματα. Για να φτάσεις την έδρα πρέπει να κατέβεις 12 πλατύσκαλα (80cm. πλάτος και 16cm. ύψος). Σε κάθε πλατύσκαλο υπάρχουν έδρανα ύψους 75cm. με φιξ καρέκλες. Η έδρα βρίσκεται πάνω σε σκαλοπάτι 20cm.

Για το αμφιθέατρο υπάρχει και προσβάσιμη είσοδος σε αμαξίδια. Αυτή βρίσκεται δεξιά της δεξιάς εισόδου. Εκεί υπάρχει μία μονίμως ανοιχτή πόρτα από την οποία κατεβαίνουν 3 σκαλοπάτια ύψους 18 cm. Εκεί υπάρχει αναβατόριο. Σε οδηγεί σε έναν τσιμεντένιο χώρο όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο. Η τρίτη πόρτα στα αριστερά (κλειδωμένη) είναι η είσοδος όπου με ράμπα (μήκους 210cm. και ύψους 50cm. χωρίς κιγκλίδωμα) οδηγεί στο χαμηλότερο σημείο του αμφιθεάτρου. Το σημείο αυτό είναι ανάμεσα στην έδρα και στα έδρανα χωρίς πρόσβαση σε κάποιο κάθισμα.

Η είσοδος προς το αμφιθέατρο γίνεται από δύο πόρτες, αριστερά και δεξιά του κυλικείου. Οι πόρτες αυτές είναι διπλές και το κάθε φύλλο έχει άνοιγμα 0,90m.Πλαϊνή πόρτα από το αμφιθέατρο όπου βρίσκεται η προσβάσιμη είσοδος. Εκεί υπάρχει μία μονίμως ανοιχτή πόρτα από την οποία κατεβαίνουν 3 σκαλοπάτια ύψους 18 cm με αναβατόριο. Είσοδος αμφιθεάτρου με ράμπα μάκρους 210 cm. και ύψους 50cm. χωρίς κιγκλίδωμα με κλειδωμένη πόρτα

Ο συνολικός αυτός χώρος, αμφιθέατρο, μηχανοστάσιο και κυλικείο ενώνεται με την κεντρική είσοδο του κτηρίου εσωτερικά. 6 σκαλοπάτια των 17cm. ύψους τα οποία διαθέτουν αναβατόριο αλλά όχι κιγκλίδωμα. Οι σκάλες αυτές οδηγούν σε ένα πλάτωμα που στα αριστερά έχει μία πόρτα 73cm άνοιγμα, με πετούγια που ωθείται προς τα μέσα και εκεί υπάρχει ΑΤΜ της Eurobank χωρίς ηχητική υποστήριξη. Το πλάτωμα αυτό έχει δίφυλλες πόρτες έλξης που οδηγούν στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου.

Ο συνολικός αυτός χώρος, αμφιθέατρο, μηχανοστάσιο και κυλικείο ενώνεται με την κεντρική είσοδο του κτιρίου εσωτερικά με 6 σκαλοπάτια των 17 cm. ύψους τα οποία διαθέτουν αναβατόριο αλλά όχι κιγκλίδωμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Εφ’ όσον μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο από την κεντρική είσοδο στην οδό Δεληγιώργη θα χρειαστεί να ανέβεις 9 σκαλοπάτια 17cm. χωρίς κιγκλίδωμα. Αυτά τα σκαλοπάτια διαθέτουν αναβατόριο. Η χρήση του αναβατορίου γίνεται μόνο από το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Για το εξωτερικό αναβατόριο απευθυνθείτε στο φυλάκιο της εισόδου. Οι πόρτες για το κεντρικό κτήριο είναι πολλαπλών φύλλων με έλξη και πετούγια.

Ράμπα στην είσοδο του ΠΑΠΕΙ σε πεζοδρόμιο χωρίς οδηγό όδευσης τυφλών κατειλημμένο συνήθως από μηχανές. Στα δεξιά της ράμπας βρίσκεται το φυλάκιο και στην συνέχεια η είσοδος.

Κεντρική είσοδος του Πανεπιστημίου, μπροστά από το αναβατόριο της σκάλας είναι τοποθετημένος κάδος σκουπιδιών που αποκλείει την χρήση

Μπαίνοντας στον χώρο δεξιά είναι η υποδοχή για τις πληροφορίες με την εξυπηρετικότατη Βαρβάρα. Εκείνη θα σε καθοδηγήσει σε ό,τι χρειαστείς. Το ύψος του πάγκου είναι 110cm.

Μπαίνοντας στον χώρο ευθεία είναι οι σκάλες που οδηγούν στο κυλικείο (αριστερά) και στα αμφιθέατρα (δεξιά). Οι σκάλες έχουν 8 σκαλοπάτια των 15cm. χωρίς κιγκλίδωμα με αναβατόριο στα αριστερά.

Οι εσωτερικές σκάλες της εισόδου που οδηγούν στο ισόγειο με αναβατόριοΟι εσωτερικές σκάλες της εισόδου που οδηγούν στο ισόγειο με αναβατόριο, στον αριστερό τοίχο που οδηγεί σε αυτές υπάρχουν ψηλά εμπόδια (πυροσβεστήρας και πυροσβεστική φωλιά)

Αριστερά είναι οι πόρτες για την Αίθουσα Τελετών.

Ανάμεσα στο αμφιθέατρο και στο αναβατόριο υπάρχουν στον τοίχο ψηλά εμπόδια, συνηθισμένα στο Πανεπιστήμιο, μία πυροσβεστική φωλιά και ένας πυροσβεστήρας.

ΙΣΟΓΕΙΟ

Φτάνοντας στο πρώτο επίπεδο  βρίσκουμε στα αριστερά (τέρμα) ελικοειδείς σκάλες που πηγαίνουν σε πιο κάτω και πιο πάνω επίπεδα. Για να ανέβεις από εκεί στον 1ο όροφο περνάς 28 σκαλοπάτια που ανά 4 έχουν πλατύσκαλο χωρίς κιγκλίδωμα. Στην εσοχή της ελικοειδούς σκάλας υπάρχει ασανσέρ. Αυτό το ασανσέρ είναι η μόνη προσβάσιμη δίοδος στην βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο υπογειο -2. Η καμπίνα του ασανσέρ είναι 100cm.*95cm. και το άνοιγμα συρόμενης πόρτας είναι 69cm χωρίς ηχητική σήμανση. Το ασανσέρ πάει στους ορόφους -2 έως 5.

Στον τοίχο αριστερά του ασανσέρ υπάρχει λειτουργικό καρτοτηλέφωνο πιο χαμηλό από τα τυπικά με ύψος 80cm.

Χαμηλό καρτοτηλέφωνο που αποτελεί ψηλό εμπόδιο για χρήστες λευκού μπαστουνιού αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες αμαξιδίου ή χαμηλού αναστήματος φοιτητές            Ψύκτης δίπλα στο κυλικείο

Στον τοίχο δεξιά από το ασανσέρ υπάρχει ψύκτης με ύψος 110cm.

Το κυλικείο, που βρίσκεται δίπλα από τον ψύκτη, είναι λειτουργικό και έχει γκισέ εξυπηρέτησης 110cm. Δεξιά του γκισέ είναι η είσοδός του κυλικείου το οποίο βρίσκεται σε ευρύχωρη αίθουσα, έξω από την οποία υπάρχουν χαμηλά τραπεζάκια και ψηλά stand.

Δεξιά από το κυλικείο έχει ψηλό εμπόδιο στον τοίχο, μία πυροσβεστική φωλιά.

Δεξιά από το κυλικείο είναι η Αίθουσα 002. Έχει δύο εισόδους, όπως σχεδόν κάθε αίθουσα, με βαριές μεγάλες πόρτες που έχουν μικρό πόμολο και ανοίγουν προς τα έξω. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα πίσω από την έδρα που είναι ανεβασμένη σε δύο σκαλοπάτια. Είναι αμφιθεατρικά τα έδρανα (ύψους 75cm.) πάνω σε πλατύσκαλα σκαλοπάτια πλάτους 84cm. και ύψους 14cm.

Άποψη του αμφιθεάτρου

Αριστερά από την είσοδο του αμφιθεάτρου 002 υπάρχει ψηλό εμπόδιο, πυροσβεστική φωλιάΕίσοδος του συμβουλευτικού σταθμού 003

Φτάνοντας στο 1ο επίπεδο και δεξιά από τις σκάλες που σε φέρνουν εκεί (πάνω από τον γκισέ πληροφοριών) βρίσκεται ο υπόλοιπος όροφος με τα εργαστήρια Η/Υ. Προχωρώντας προς τον κυρίως χώρο θα βρεθούμε μπροστά στις κεντρικές σκάλες του κτηρίου που οδηγούν στους πάνω ορόφους. Αυτές οι σκάλες είναι διπλές και η αριστερή διαθέτει αναβατόριο που οδηγεί στον 1ο και 2ο όροφο. Οι σκάλες αυτές έχουν 28 σκαλοπάτια με ενδιάμεσο πλάτωμα και κιγκλίδωμα. Οι σκάλες αιωρούνται έχοντας ως αποτέλεσμα να αποτελούν ψηλά εμπόδια για χρήστες (ή μη) λευκού μπαστουνιού.

Σκάλες που αιωρούνται στο κεντρικό σημείο του Πανεπιστημίου αποτελώντας ψηλό εμπόδιο        Σκάλες που αιωρούνται στο κεντρικό σημείο του Πανεπιστημίου αποτελώντας ψηλό εμπόδιο

Οι σκάλες διαθέτουν αναβατόριο που σε μεταφέρει μέχρι και τον δεύτερο όροφο           Διπλανά ασανσέρ που σε οδηγούν στους ψηλότερους ορόφους, δεν έχουν ηχητική σήμανση

Πίσω από τις σκάλες υπάρχουν τα δύο ασανσέρ που έρχονται από το γκαράζ και σταματάνε στο ισόγειο, 3ο, 4ο και 5ο όροφο. Το αριστερό ασανσέρ έχει άνοιγμα πόρτας 77cm. και το δεξί 78cm. Διαθέτουν συρόμενες πόρτες αλλά όχι ηχητικές σημάνσεις.

Συνεχίζοντας δεξιά συναντάμε έναν πίνακα μες στην μέση του χώρου (ψηλό εμπόδιο) και δίπλα ένα σύμπλεγμα χώρων που είναι ο συμβουλευτικός σταθμός των φοιτητών (με άνοιγμα πόρτας 90cm.), οι τουαλέτες και οι αναπηρικές τουαλέτες.

Κοντά στο αριστερό ασανσέρ υπάρχει ένας πίνακας ανακοινώσεων που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε χρήστες λευκού μπαστουνιού      Η είσοδος της αναπηρικής τουαλέτας κοντά στον συμβουλευτικό σταθμό

Πηγαίνοντας τέρμα δεξιά βρίσκουμε τον τελευταίο ανελκυστήρα στην εσοχή μίας κυκλικής σκάλας. Έχει άνοιγμα συρόμενης πόρτας 77cm. και καμπίνα 90cm.*95cm, χωρίς ηχητική σήμανση. Αριστερά από την σκάλα υπάρχει ψηλό εμπόδιο, ένας μεγάλος πίνακας ανακοινώσεων. Το ασανσέρ πάει στους ορόφους 1-5.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(υπόγειο -2)

Πώς φτάνουμε στην βιβλιοθήκη;

Από το ισόγειο παίρνεις το ασανσέρ που είναι τέρμα αριστερά δίπλα από το κυλικείο. Αυτό το ασανσέρ είναι η μόνη προσβάσιμη δίοδος στην βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο -2. Η καμπίνα του ασανσέρ είναι 100cm.*95 cm. και το άνοιγμα πόρτας είναι 69cm, χωρίς ηχητική σήμανση. Μόλις φτάσεις στο -2 όμως το άνοιγμα της πόρτας είναι μόλις 67cm. Εκεί υπάρχει πόρτα 95cm., πατάς το κουδούνι που έχει ύψος 137cm., σπρώχνεις την πόρτα και μπαίνεις στη βιβλιοθήκη.

Η προσβάσιμη είσοδος της βιβλιοθήκης με κουδούνι που βρίσκεται πολύ πιο ψηλά από ότι θα ήταν χρήσιμο

Εάν θες να πας με σκάλες από το ισόγειο παίρνεις τις μεσαίες κυκλικές σκάλες που οδηγούν στην βιβλιοθήκη μέσω 31 σκαλοπατιών με ενδιάμεσα πλατώματα. Περνάς τα αντικλεπτικά μηχανήματα και φτάνεις στο γκισέ εξυπηρέτησης που υπάρχει η βιβλιοθηκονόμος.

Αριστερά από το γκισέ υπάρχουν 4 σκαλοπάτια που έχουν ράμπα με πολύ καλή κλίση μήκους περίπου 7m. με κιγκλίδωμα. Αυτή η ράμπα οδηγεί στο αναγνωστήριο με πάγκους ύψους 67cm.

Ράμπα μέσα στην βιβλιοθήκη με πολύ καλή κλίση και κιγκλίδωμα      Μεγάλες δίφυλλες πόρτες για είσοδο στο αναγνωστήριο

Η βιβλιοθήκη έχει ακόμα ένα υπόγειο που μπορείς να το προσπελάσεις μόνο από 12 σκαλοπάτια χωρίς κιγκλίδωμα, ράμπα ή αναβατόριο.

Ο χώρος διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Υπηρεσίες Στήριξης Χρηστών με Αναπηρία

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει στο συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο. Απώτερος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους χρήστες ώστε, να ψηφιοποιήσει τα βιβλία (κυρίως Διδακτικά εγχειρίδια), στους κατάλληλους μορφότυπους, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμό εργασίας για άτομα με αναπηρία σε προσβάσιμο σημείο. Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο λογισμικό και υποστηρικτικό υλικό προκειμένου να καθιστά προσβάσιμη τη γνώση και την πληροφορία στους ανάπηρους χρήστες της βιβλιοθήκης. Στο σταθμό εργασίας υπάρχει υπολογιστής στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό NVDA, AMIS, CALIBRE.

Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Η AMELib αποσκοπεί στο να παρέχει βιβλία σε προσβάσιμη μορφή από τους έντυπο-ανάπηρους (print-disabilities) χρήστες των βιβλιοθηκών μελών του ΣΕΑΒ, όπως είναι το Πα.Πει., μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», διατίθεται συλλογή προσβάσιμων τεκμηρίων σε pdf, word, daisy, και mp3.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εγγράφονται στην υπηρεσία και αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή αλλά και τη δυνατότητα να ζητήσουν οι ίδιοι τη μετατροπή των βιβλίων που χρειάζονται για τις σπουδές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες προσβασιμότητας της βιβλιοθήκης επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104142022 και 2104142035 καθημερινά 8.00-20.00 και e-mail επικοινωνίας: anthi@unipi.gr, library@unipi.gr. (ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 16 Ιανουαρίου 2019)

Η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει συγγράμματα σε γραφή Braille.

1ος ΟΡΟΦΟΣ

TO GET THERE

Για να φτάσεις στον 1ο όροφο μπορείς είτε από τις σκάλες της κεντρικής εισόδου (διαθέτουν αναβατόριο), είτε από τα δύο ακριανά ασανσέρ του ισογείου, είτε από τις πλαϊνές εισόδους (η μία με ράμπα)

Τα ασανσέρ για τον 1ο όροφο βρίσκονται:

Ασανσέρ χωρίς ηχητική σήμανση

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας το ένα ασανσέρ  δίπλα στο κυλικείο με καμπίνα 1m.* 95cm και άνοιγμα στον 1ο όροφο 72cm.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά μας και βρίσκουμε όμοιο ασανσέρ.

Οι σκάλες για τον πρώτο όροφο βρίσκονται:

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας -δίπλα από το ασανσέρ- 27 σκαλοπάτια, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα.

Πλαϊνές σκάλες, περιστροφικές χωρίς κιγκλίδωμα με ενδιάμεσα πλατώματα

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά όπου – δίπλα από το ασανσέρ- βρίσκουμε 27 σκαλοπάτια, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, προχωράμε προς τα δεξιά και στην μέση του κτηρίου βρίσκουμε δύο αντικριστές σκάλες που οδηγούν και οι δύο στον πάνω όροφο. Αυτές οι σκάλες είναι διπλές και η αριστερή διαθέτει αναβατόριο που οδηγεί στον 1ο και 2ο όροφο. Έχουν από 28 σκαλοπάτια με ενδιάμεσο πλάτωμα και κιγκλίδωμα. Οι σκάλες αιωρούνται έχοντας ως αποτέλεσμα να αποτελούν ψηλά εμπόδια για χρήστες (ή μη) λευκού μπαστουνιού.

Αιωρούμενες κεντρικές σκάλες, επικίνδυνες για χρήστες λευκού μπαστουνιού Αναβατόριο που οδηγεί από τις κεντρικές σκάλες του ισογείου στον 1ο και 2ο όροφο.

Οι πλαϊνές είσοδοι είναι:

 • Η προσβάσιμη πλαϊνή είσοδος για τον 1ο όροφο βρίσκεται επί της οδού Καραολή & Δημητρίου αριστερά της κεντρικής εισόδου. Η κλίση του δρόμου είναι αρκετά μεγάλη και η μόνη ράμπα για να ανέβεις από τον δρόμο στο πεζοδρόμιο είναι μπροστά στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών. Από το πεζοδρόμιο προς τον 1ο όροφο υπάρχει ράμπα πλάτους 80cm. χωρίς κλίση (εφόσον έχει κλίση το ίδιο το πεζοδρόμιο), με κιγκλίδωμα η οποία οδηγεί σε μεγάλες διπλές πόρτες έλξης με πετούγια. Άνοιγμα εκάστοτε φύλλου 75cm. Μπαίνει δίπλα από το αμφιθέατρο 101.

Δίφυλλες πόρτες που οδηγούν στην προσβάσιμη έξοδο του 1ου ορόφου, Καραολή και Δημητρίου   Η ράμπα στην Καραολή και Δημητρίου με μηδενική κλίση

 • Η άλλη πλαϊνή είσοδος βρίσκεται επί της οδού Τσαμαδού δεξιά της κεντρικής εισόδου. Η κλίση του δρόμου είναι αρκετά μεγάλη και η μόνη ράμπα για να ανέβεις από τον δρόμο στο πεζοδρόμιο είναι μπροστά στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών. Από το πεζοδρόμιο προς τον 1ο όροφο υπάρχουν σκάλες οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες διπλές πόρτες έλξης με πετούγια. Άνοιγμα εκάστοτε φύλλου 75cm. Μπαίνει δίπλα από το αμφιθέατρο 108.

WHILE THERE
1ος όροφος

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ

Μπαίνοντας από το αριστερό ασανσέρ ή τις αριστερές σκάλες φτάνεις στον χώρο του 1ου ορόφου. Στα δεξιά ο τοίχος έχει 3 καρτοτηλέφωνα σε ύψος 1m., εκ των οποίων το 1 μόνο λειτουργικό.

Άποψη του 1ου ορόφου από το αριστερό ασανσέρ, στα δεξιά ο τοίχος είναι γεμάτος καρτοτηλέφωνα που οδηγούν στις σκάλες για το άνω διάζωμα. Οι σκάλες για το άνω διάζωμα διαθέτουν αναβατόριο για 8 σκαλοπάτια

Συνεχίζοντας στα δεξιά βρίσκουμε το άνω διάζωμα του ορόφου που είναι προσπελάσιμο με τόσα σκαλοπάτια και κιγκλίδωμα που υποστηρίζει αναβατόριο. Εδώ υπάρχουν οι Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων.

Στο διάζωμα υπάρχουν ψηλά εμπόδια, πίνακες ανακοινώσεων

ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ

Δίπλα από το άνω διάζωμα υπάρχουν σκάλες για το κάτω διάζωμα με κιγκλίδωμα που υποστηρίζει αναβατόριο.

Σκάλες με αναβατόριο για το διάζωμα Στο διάζωμα υπάρχουν ψηλά εμπόδια, πίνακες ανακοινώσεων

Εδώ είναι η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας και οι γραμματείες για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και η Φοιτητική Μέριμνα. Ο χώρος διαθέτει ψηλά εμπόδια. Τα γκισέ εξυπηρέτησης στον χώρο είναι ύψους 105cm.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Στο ισόγειο, στον 1ο και στον 2ο όροφο λειτουργούν σταθερά γραφεία εξυπηρέτησης φοιτητών. Στον 1ο όροφο ο Θανάσης είναι ο χειριστής των αναβατορίων. Το γραφείο του βρίσκεται δίπλα στο αναβατόριο που πάει στο κάτω διάζωμα, σχεδόν απέναντι από το αμφιθέατρο 104. Το γκισέ εξυπηρέτησης είναι ύψους 104cm.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Στα αριστερά από το ασανσέρ υπάρχει ψηλό εμπόδιο, ένας πίνακας ανακοινώσεων.

Στα αριστερά από το ασανσέρ υπάρχει ψηλό εμπόδιο, ένας πίνακας ανακοινώσεων. Δίφυλλες πόρτες που οδηγούν στην προσβάσιμη έξοδο του 1ου ορόφου, Καραολή και Δημητρίου

Αριστερά από τον πίνακα ανακοινώσεων είναι η προσβάσιμη έξοδος. Διαθέτει διπλές, μεγάλες πόρτες με άνοιγμα εκάστοτε φύλλου 75cm. Για να ανοίξουν τις σπρώχνεις προς τα έξω. Σε οδηγούν στην οδό Καραολή & Δημητρίου μέσω ράμπας πλάτους 80cm. χωρίς κλίση, με κιγκλίδωμα. Η κλίση του δρόμου είναι αρκετά μεγάλη και η μόνη ράμπα για να κατέβεις στον δρόμο στο πεζοδρόμιο είναι μπροστά στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών.

Η ράμπα στην Καραολή και Δημητρίου με μηδενική κλίση Η ράμπα στην Καραολή και Δημητρίου με μηδενική κλίση σε πολύ επικλινές πεζοδρόμιο

Δεξιά από την προσβάσιμη είσοδο-έξοδο ξεκινάνε τα αμφιθέατρα στην σειρά.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 101

Βαριά πόρτα έλξης με στρογγυλό πόμολο και με μεγάλο άνοιγμα. Τα φώτα ανάβουν αυτόματα. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι επίπεδη (όχι αμφιθεατρική). Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm.

Άποψη αμφιθεάτρου

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 102

Έχει δύο εισόδους δεξιά και αριστερά με βαριές, μεγάλες πόρτες έλξης με πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλιά ύψους 14cm. και ενδιάμεσα πλατώματα 83cm. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα.

Δεξιά από την είσοδο του 102 υπάρχει χαλασμένο καρτοτηλέφωνο σε ύψος 1m.

Δεξιά από την είσοδο του 102 υπάρχει χαλασμένο καρτοτηλέφωνο σε ύψος 1m.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 103

Έχει δύο εισόδους δεξιά και αριστερά με βαριές, μεγάλες πόρτες έλξης με πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλιά ύψους 14cm. και ενδιάμεσα πλατώματα 83cm. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα.

Ενδιάμεσα στις εισόδους της έχει προεξέχον πίνακα ανακοινώσεων.

Αμφιθέατρο 103

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 104

Βαριά πόρτα έλξης με στρογγυλό πόμολο και με μεγάλο άνοιγμα. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι αμφιθεατρική. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78 cm.

Έξω από την αίθουσα, στον τοίχο, υπάρχει πυροσβεστική φωλιά και πυροσβεστήρας που προεξέχουν.

Έξω από την αίθουσα, στον τοίχο, υπάρχει πυροσβεστική φωλιά και πυροσβεστήρας που προεξέχουν.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 105

Βαριά πόρτα έλξης με στρογγυλό πόμολο και με μεγάλο άνοιγμα. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι αμφιθεατρική. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 106

Έχει δύο εισόδους δεξιά και αριστερά με βαριές, μεγάλες πόρτες έλξης με πόμολο. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι αμφιθεατρική. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm.

Ενδιάμεσα στις εισόδους έχει προεξέχον πίνακα ανακοινώσεων.

Ενδιάμεσα στις εισόδους του αμφιθεάτρου 106 έχει προεξέχον πίνακα ανακοινώσεων.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 107

Βαριά πόρτα έλξης με στρογγυλό πόμολο και με μεγάλο άνοιγμα. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι αμφιθεατρική. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 108

Βαριά πόρτα έλξης με στρογγυλό πόμολο και με μεγάλο άνοιγμα. Η έδρα βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα με δύο σκαλιά. Η αίθουσα διαθέτει ασπροπίνακα και είναι επίπεδη. Τα έδρανα είναι σταθερά με σταθερές καρέκλες, έχουν ύψος 78cm.

 

2ος ΟΡΟΦΟΣ

TO GET THERE

Για να φτάσεις στον 2ο όροφο μπορείς είτε από τις σκάλες της κεντρικής εισόδου, είτε από τα δύο ακριανά ασανσέρ του ισογείου.

Τα ασανσέρ για τον 2ο όροφο βρίσκονται:

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας το ένα ασανσέρ δίπλα στο κυλικείο με καμπίνα 1m.*95cm. και άνοιγμα στο ισόγειο 69cm. και άνοιγμα στον 2ο όροφο 73cm.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά μας και βρίσκουμε ασανσέρ με  καμπίνα 90cm.*95cm. και άνοιγμα στο ισόγειο 77 cm. και άνοιγμα στον 2ο όροφο 75cm.

Οι σκάλες για τον 2ο όροφο βρίσκονται:

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας -δίπλα από το ασανσέρ- 27 σκαλοπάτια ανά όροφο, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα. Ανεβαίνουμε δύο ορόφους.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά όπου – δίπλα από το ασανσέρ- βρίσκουμε 27 σκαλοπάτια ανά όροφο, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα. Ανεβαίνουμε δύο ορόφους.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, προχωράμε προς τα δεξιά και στην μέση του κτηρίου βρίσκουμε δύο αντικριστές σκάλες που οδηγούν και οι δύο στον πάνω όροφο. Αυτές οι σκάλες είναι διπλές και η αριστερή διαθέτει αναβατόριο που οδηγεί στον 1ο και 2ο όροφο. Έχουν 28 σκαλοπάτια με ενδιάμεσο πλάτωμα και κιγκλίδωμα για τον 1ο όροφο και 18 σκαλοπάτια για τον δεύτερο. Οι σκάλες αιωρούνται έχοντας ως αποτέλεσμα να αποτελούν ψηλά εμπόδια για χρήστες (ή μη) λευκού μπαστουνιού.

WHILE THERE

Μπαίνοντας από το αριστερό ασανσέρ ή τις αριστερές σκάλες φτάνεις στον χώρο του 2ου ορόφου. Στα δεξιά ο τοίχος έχει 3 καρτοτηλέφωνα σε ύψος 90cm. μη λειτουργικά.

Άποψη του 2ου ορόφου από το αριστερό ασανσέρ, στα δεξιά ο τοίχος είναι γεμάτος καρτοτηλέφωνα που οδηγούν στις σκάλες για το άνω διάζωμα.

Συνεχίζοντας στα δεξιά βρίσκουμε το άνω διάζωμα του ορόφου που είναι προσπελάσιμο από την μία πλευρά με 8 σκαλοπάτια, ύψους 17cm. έκαστο και κιγκλίδωμα που υποστηρίζει αναβατόριο. Από την άλλη με 8 σκαλοπάτια ύψους 17cm. χωρίς κιγκλίδωμα. Εδώ υπάρχουν WC μη προσαρμοσμένα για άντρες και γυναίκες και τα εργαστήρια πληροφορικής 205-212.

Οι σκάλες για το άνω διάζωμα διαθέτουν αναβατόριο για 8 σκαλοπάτια Σκάλες για το άνω διάζωμα χωρίς αναβατόριο με 8 σκαλοπάτια χωρίς κιγκλίδωμα

Στην μεριά χωρίς το αναβατόριο βρίσκεται το γραφείο 213 του Πέτρου που διαχειρίζεται τα αναβατόρια. Δίπλα ακριβώς υπάρχει πυροσβεστήρας τοίχου που προεξέχει.

Προεξέχων πυροσβεστήρας

Συνεχίζοντας στα δεξιά όλο ευθεία στον διάδρομο φτάνουμε στις δεξιές ακριανές σκάλες.

—-

Μπαίνοντας από το αριστερό ασανσέρ και κάνοντας αριστερά ξεκινάμε να συναντάμε τα αμφιθέατρα του ορόφου.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 201

Έχει δύο εισόδους. Οι πόρτες είναι μεγάλες, βαριές και ανοίγουν προς τα έξω με στρογγυλό πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλοπάτια ύψους 13cm. και πλατύσκαλα 82cm. Τα έδρανα είναι σταθερά, ύψους 74cm., με σταθερά αναδιπλούμενα καθίσματα. Η έδρα έχει δύο σκαλοπάτια και διαθέτει ασπροπίνακα. Έξω από το αμφιθέατρο έχει πυροσβεστική φωλιά στον τοίχο.

Αμφιθέατρο 201 Πυροσβεστήρας έξω από το αμφιθέατρο 201 Αμφιθέατρο 201

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 202

Έχει δύο εισόδους. Οι πόρτες είναι μεγάλες, βαριές και ανοίγουν προς τα έξω με στρογγυλό πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλοπάτια ύψους 13cm. και πλατύσκαλα 82cm. Τα έδρανα είναι σταθερά, ύψους 74cm., με σταθερά αναδιπλούμενα καθίσματα. Η έδρα έχει δύο σκαλοπάτια και διαθέτει ασπροπίνακα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

Ανάμεσα από τα αμφιθέατρα 202 και 203 βρίσκονται οι κεντρικές σκάλες του κτηρίου. Η αριστερή σκάλα διαθέτει αναβατόριο που ανεβαίνει από το ισόγειο, με κιγκλίδωμα στην άλλη πλευρά ύψους 85cm. Η δεξιά σκάλα δεν έχει αναβατόριο και έχει κιγκλίδωμα και από τις δύο πλευρές. Ο 1ος όροφος απέχει 18 σκαλιά από 18cm. ύψος έκαστο.

Ανάμεσα από τα αμφιθέατρα 202 και 203 βρίσκονται οι κεντρικές σκάλες του κτηρίου. Η αριστερή σκάλα διαθέτει αναβατόριο που ανεβαίνει από το ισόγειο, με κιγκλίδωμα στην άλλη πλευρά ύψους 85cm. Η δεξιά σκάλα δεν έχει αναβατόριο και έχει κιγκλίδωμα και από τις δύο πλευρές.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 203

Έχει δύο εισόδους. Οι πόρτες είναι μεγάλες, βαριές και ανοίγουν προς τα έξω με στρογγυλό πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλοπάτια ύψους 13cm. και πλατύσκαλα 82cm. Τα έδρανα είναι σταθερά, ύψους 74cm., με σταθερά αναδιπλούμενα καθίσματα. Η έδρα έχει δύο σκαλοπάτια και διαθέτει ασπροπίνακα.

Βαριές δίφυλλες πόρτες αμφιθεάτρου 203

Ανάμεσα στα αμφιθέατρα 203 και 204 έχει ψηλά εμπόδια στον τοίχο (πυροσβεστήρα και πυροσβεστική φωλιά), χώρο με σταθερά καθίσματα καθώς και ψύκτη.

Ανάμεσα στα αμφιθέατρα 203 και 204 έχει ψηλά εμπόδια στον τοίχο πυροσβεστήρα και πυροσβεστική φωλιά. Ψύκτης

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 204

Έχει δύο εισόδους. Οι πόρτες είναι μεγάλες, βαριές και ανοίγουν προς τα έξω με στρογγυλό πόμολο. Είναι αμφιθεατρικό με σκαλοπάτια ύψους 13cm. και πλατύσκαλα 82cm. Τα έδρανα είναι σταθερά, ύψους 74 cm., με σταθερά αναδιπλούμενα καθίσματα. Η έδρα έχει δύο σκαλοπάτια και διαθέτει ασπροπίνακα.

Βαριές δίφυλλες πόρτες αμφιθεάτρου 204

Φτάνοντας στην ακριανή σκάλα ο τοίχος είναι γεμάτος πυροσβεστήρες και διαθέτει ψύκτη.

Ψηλά εμπόδια στον τοίχο πυροσβεστήρα και πυροσβεστική φωλιά καθώς και ψύκτη.

Προσοχή: υπάρχουν ψύκτες και πυροσβεστήρες ανάμεσα σε όλα τα αμφιθέατρα.

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Μπαίνοντας από το αριστερό ασανσέρ ή τις αριστερές σκάλες φτάνεις στον χώρο του 2ου ορόφου. Στα δεξιά ο τοίχος έχει 3 καρτοτηλέφωνα σε ύψος 90cm. μη λειτουργικά. photo.

Συνεχίζοντας στα δεξιά βρίσκουμε το άνω διάζωμα του ορόφου που είναι προσπελάσιμο από την μία πλευρά με 8 σκαλοπάτια, ύψους 17cm. έκαστο και κιγκλίδωμα που υποστηρίζει αναβατόριο. Από την άλλη με 8 σκαλοπάτια ύψους 17cm. χωρίς κιγκλίδωμα.

Εδώ υπάρχουν WC μη προσαρμοσμένα για άντρες και γυναίκες και τα εργαστήρια πληροφορικής 205-212.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 205

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω. Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 206

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω. Οι πάγκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ύψους 72cm.

Πόρτες εργαστηρίων Εσωτερικό εργαστηρίων με καρέκλες γραφείου, γραφεία και υπολογιστές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 207

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα.

Βαριά μονόφυλλη πόρτα εργαστηρίου 207

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 208

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72 cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 209

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα.

Πόρτες εργαστηρίων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 210

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα. Photo

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 211

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα. Δίπλα από την είσοδό του έχει επιδαπέδιο πυροσβεστήρα.

Πόρτα εργαστηρίου 211 με επιδαπέδιο πυροσβεστήρα δίπλα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 212

Βρίσκεται στο άνω διάζωμα του 2ου ορόφου με μεγάλη πόρτα με πόμολο που ανοίγει προς τα έξω.  Οι πάγκοι Η/Υ είναι ύψους 72cm με καρέκλες μετακινούμενες. Διαθέτει λευκοπίνακα. Δίπλα από την είσοδό του έχει ψύκτη και πυροσβεστική φωλιά που προεξέχει από τον τοίχο.

Ψύκτης στην είσοδο του 212 Πόρτα εργαστηρίου 212 με πυροσβεστική φωλιά αριστερά ψηλά στον τοίχο

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Δίπλα από το εργαστήρι 212 υπάρχουν με προσαρμοσμένες αντρικές τουαλέτες με άνοιγμα εισόδου 76cm και ύψος νιπτήρα 84cm. Τα ανοιχτά ουρητήρια που διαθέτουν δεν είναι λειτουργικά.

Τουαλέτες όπου οι νιπτήρες βρίσκονται στα δεξιά και οι λεκάνες στο βάθος και αριστερά

Δίπλα από το εργαστήρι 205 υπάρχουν μη προσαρμοσμένες γυναικείες τουαλέτες με άνοιγμα εισόδου 76cm και ύψος νιπτήρα 84cm.

Τουαλέτες με νιπτήρες στα αριστερά και λεκάνες στα δεξιά

3ος ΟΡΟΦΟΣ

TO GET THERE

Για να φτάσεις στον 3ο όροφο μπορείς είτε από τις σκάλες της κεντρικής εισόδου, είτε από τα δύο ακριανά ασανσέρ του ισογείου.

Τα ασανσέρ για τον 3ο όροφο βρίσκονται:

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας το ένα ασανσέρ δίπλα στο κυλικείο με καμπίνα 1m.*95cm. και άνοιγμα στο ισόγειο 69 cm. 
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά μας και βρίσκουμε ασανσέρ με καμπίνα 90cm.*95cm. και άνοιγμα στο ισόγειο 77cm.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε προς τα δεξιά μας και βρίσκουμε τις κεντρικές σκάλες. Από πίσω βρίσκονται δύο ανελκυστήρες με άνοιγμα 77cm. και 78cm. αντίστοιχα.
 • Από το γκαράζ μπαίνουμε κατευθείαν στους δύο ανελκυστήρες.

Οι σκάλες για τον 3ο όροφο βρίσκονται:

 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο και βρίσκουμε στα αριστερά μας -δίπλα από το ασανσέρ- 27 σκαλοπάτια ανά όροφο, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα. Ανεβαίνουμε δύο ορόφους.
 • Από την κεντρική είσοδο, ανεβαίνουμε τις σκάλες ή το αναβατόριο, συνεχίζουμε τέρμα δεξιά όπου – δίπλα από το ασανσέρ- βρίσκουμε 27 σκαλοπάτια ανά όροφο, τα οποία ανά 4 διαθέτουν πλατύσκαλο, χωρίς κιγκλίδωμα. Ανεβαίνουμε δύο ορόφους.

WHILE THERE

Δίφυλλες πόρτες

Σε αυτόν τον όροφο υπάρχουν αναπηρικές τουαλέτες.

Νιπτήρες, ο δεξίς είανι τυπικός, ο αριστερός είναι χαμηλότερος, με χαμηλότερο καθρέφτη για χρήστες αμαξιδιου Αναπηρική τουαλέτα, ευρύχωρη με την λεκάνη στο κέντρο και τον κάδο στα δεξιά της λεκάνης

ΓΚΑΡΑΖ

Στο γκαράζ υπάρχει χώρος για αναπηρικά αυτοκίνητα κατόπιν συνεννόησης. Για να εισέλθεις στο κυρίως κτήριο μπορεί να χρησιμοποιήσεις τα κεντρικά ασανσέρ που φτάνουν στο ισόγειο, στον 3ο και στον 5ο όροφο. Εάν θέλεις να μπεις από την κεντρική είσοδο πεζή μπορείς να βγεις στο εξωτερικό πάρκινγκ και να κάνεις δεξιά. Εκεί υπάρχουν 2 σκαλοπάτια για να βρεθείς στον προαύλιο χώρο της εισόδου.

Εάν θέλεις να αποφύγεις τα σκαλοπάτια τότε συνεχίζεις ευθεία, εξέρχεσαι από τον χώρο του πανεπιστημίου, κάνεις δεξιά και μπαίνεις από την προσβάσιμη κεντρική είσοδο.

Από το γκαράζ υπάρχει είσοδος για τα δύο κεντρικά ασανσέρ που πάνε στο ισόγειο, στον 3ο, 4ο και 5ο όροφο. Η αναπηρική θέση στο γκαράζ είναι απασχολημένη από αντικείμενα

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope και του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενίσχυση καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο κύκλους δράσεων, τον Μάρτιο του 2018 ανακοινώθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος, στον οποίο συμμετέχουν επίσης ως χρηματοδότες τα Ιδρύματα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, καθώς και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Λογότυπο των Σημείων Στήριξης

CAREER SIGN

Η Career Sign είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κόμβο στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Σκοπός:  Η Career Sign φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κόμβο στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Να γίνει σημείο αναφοράς για άτομα με αναπηρία, κοινωνικά εμποδιζόμενα άτομα, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού και επαγγελματίες του χώρου.

Στόχοι της είναι:

 • Nα εξελιχθεί σε έναν χώρο στον οποίο σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν την ιδιότητα τους αποτελεσματικότερα.
 • H ενημέρωση και εκπαίδευση των υπεύθυνων ανθρωπίνου δυναμικού στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας
 • H επαγγελματική ανάπτυξη ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με σκοπό την ένταξη ανθρώπων ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας
 • H εξέλιξη ψυχομετρικών εργαλείων και μεθόδων προσαρμοσμένα στις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Με γνώμονα την επιστήμη, την τεχνολογία, τη ψυχολογία, την εκπαίδευση και μέσω αξιοποίησης ερευνών και ανάπτυξης ψυχομετρικών εργαλείων θα δημιουργηθούν σεμινάρια και νέες μεθοδολογίες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: info@careersign.gr
Facebook: Career Sign
Instagram: Career_Sign
LinkedIn: Career Sign

Αφίσα 11ου Δείπνου στο Σκοτάδι: Ένα πρόσωπο με τα μάτια του κλειστά σε ασπρόμαυρους τόνους. Δίπλα από το πρόσωπο αναγράφεται το "ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ". Στο ύψος των ματιών, σαν κορδέλα που δένει τα μάτια, υπάρχει μια λωρίδα σε κίτρινο χρώμα. Κάτω από αυτήν αναγράφεται η φράση "Κλείσε για λίγο τα μάτια και… δες τον κόσμο αλλιώς!"

Το «Δείπνο στο Σκοτάδι» ταξιδεύει στην Καρδίτσα και η Career Sign βρίσκεται εκεί να το υποστηρίξει.

Τι είναι το «Δείπνο στο Σκοτάδι»;
Με απλά λόγια, είναι ένα δείπνο όπως ακριβώς το ζει ένας άνθρωπος με τύφλωση.
Ένα δείπνο που γίνεται στο πλήρες σκοτάδι, μακριά από κάθε πηγή φωτός.

«Το «Δείπνο στο σκοτάδι» αποτελεί ένα διαδραστικό, πολύ όμορφο ταξίδι στον κόσμο των αισθήσεων, μία μοναδική βιωματική εμπειρία που θα μείνει πραγματικά αξέχαστη σε όσους θα έχουν την ευκαιρία να παραβρεθούν στην εκδήλωση. Ξυπνά κι οξύνει τις υπόλοιπες αισθήσεις, πλην της οράσεως, ενώ βοηθά επίσης τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί και να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση και την καθημερινότητα μιας μεγάλης ομάδας συνανθρώπων μας. Σημειώνεται ότι, οι σερβιτόροι που θα καθοδηγούν και θα σερβίρουν τους καλεσμένους είναι ειδικά εκπαιδευμένοι τυφλοί και βλέποντες εθελοντές, στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών «Dinner in The Dark». Οι παρευρισκόμενοι εκείνο το βράδυ, καλούνται να δειπνήσουν –με πλήρες μενού- στο απόλυτο σκοτάδι, λαμβανομένων εκ των προτέρων όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας –τηρούνται ευρωπαϊκές προδιαγραφές-, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την όραση τους! Μέχρι σήμερα, τη διοργάνωση έχουν απολαύσει πάνω από 2.000 άτομα ανά την Ελλάδα!», όπως μας αναφέρει το meallamatia.gr.

Το 11ο,  κατά σειρά, Δείπνο στο Σκοτάδι  θα γίνει στην Καρδίτσα, με τιμή πρόσκλησης 15€ και πλήρες μενού, το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 20:30, στο ξενοδοχείο «Κιέριον» (Μπλατσούκα 22).
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών άπορων κατοίκων με αναπηρία της Καρδίτσας.

Αφίσα 11ου Δείπνου στο Σκοτάδι: Ένα πρόσωπο με τα μάτια του κλειστά σε ασπρόμαυρους τόνους. Δίπλα από το πρόσωπο αναγράφεται το "ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ". Στο ύψος των ματιών, σαν κορδέλα που δένει τα μάτια, υπάρχει μια λωρίδα σε κίτρινο χρώμα. Κάτω από αυτήν αναγράφεται η φράση "Κλείσε για λίγο τα μάτια και… δες τον κόσμο αλλιώς!" Καρδίτσα 28/4/2018. Τιμή Πρόσκλησης: 15€ με πλήρες μενού). Πληροφορίες και αγορά προσκλήσεων: 2441101485, 6945146226

Σημεία Προπώλησης των προσκλήσεων:
Γραφεία συλλόγου [ώρες λειτουργίας] 2441101485 Θεοδωρόπουλος Θ. 6945146226)
Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας , Διεύθυνση: Ιεζεκιήλ 44, τηλ. 24410 22182
Ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ , Διεύθυνση: Μπλατσούκα 22 και Βάιου Τζέλλα, τηλ. 2441 071923
Νομαρχιακό σωματείο Α.Μ.Ε.Α. Κος Τσίγκας Ηλίας, τηλ. 6974305440
Εκτυπωτική Καρδίτσας 24410 20257
ΦΩΣ & ΓΡΑΦΗ Θ & Μ. Στεργιόπουλος τηλ. 24410 23272 – 6976974527
Βιβλιοπωλείο. Θωμα Δ. Ζάχου. τηλ. 2441 022216

 

Για περισσότερα Δείπνα στο Σκοτάδι ακολουθήστε την επίσημη σελίδα του Δείπνου στο Σκοτάδι  της Ελλάδας, κάνοντας κλικ εδώ.

Για να δείτε το Δείπνο στο Σκοτάδι από τα μάτια των εθελοντών ακολουθήστε τα λινκ:
https://meallamatia.gr/blog-post_10-7/
https://meallamatia.gr/blog-post_21-6/
https://meallamatia.gr/blog-post_9-3/