Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ. Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για τις υποτροφίες 2024/2025. Θα δοθούν συνολικά έξι (6) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) ύψους €10.000 η καθεμία.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τους εξής τομείς:

α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).

Ο ΝΕΟΝ, μέσω ετήσιου προγράμματος υποτροφιών, υποστηρίζει νέους δημιουργούς και σπουδαστές στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους.

Αναλυτική προκήρυξη για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εδώ!

κείμενο: ΝΕΟΝ10

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα στην φόρμα που ακολουθεί. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (χωρίς απαραίτητη επικύρωση):

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  3. Μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχει προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. Η επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας από τον καθηγητή στον σύνδεσμο neon.org.gr/en/scholarship-letter-of-recommendation χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό υποψηφίου (reference number) που θα παραλάβει αυτόματα ο υποψήφιος, με την υποβολή της αίτησής του.
  4. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
  5. Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις, β) Να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 γ) Να υποβληθεί σε μορφή pdf μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

κτίριο με led γράμματα

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 16 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας)


Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων:
18 Ιουνίου 2024

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω email.

Εγγραφείτε στο newsletter της Career Sign για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προσφορές και χρήσιμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συμβουλές!