Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 δύο (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.

Κείμενο εικόνας: Ίδρυμα Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ

Η αναλυτική προκήρυξη για τις υποτροφίες

1Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών

Εσωτερικού :Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και Διαγωγή κοσμιωτάτη και οικονομικά αδύνατοι.
Εξωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι Χίοι στην καταγωγή, οικονομικά αδύνατοι και να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε A.E.I. με βαθμό «Λίαν Καλώς».
Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με ομόφωνη απόφασή του και μετά από εισήγηση του εκάστοτε εκπροσώπου του ή Προέδρου του Δ.Σ., δύναται να χορηγεί υποτροφίες εσωτερικού και σε μη Χίους την καταγωγή εφόσον οι σπουδές τους πραγματοποιούνται στο νομό Χίου, προτιμώμενοι ωστόσο οι καταγόμενοι από το νομό Χίου.

2. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος (www.paterasfoundation.gr) και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf από 27/10/2023 μέχρι και 29/01/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatajdp@dpateras.com

3. Δικαιολογητικά

Για υποτροφίες Εσωτερικού

• Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
• Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας.
• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού Έτους και εγγραφής στο νέο Εξάμηνο (για τους ήδη φοιτούντες υποψηφίους).
•  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Για υποτροφίες Εξωτερικού

• Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι.
• Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
• Αντίγραφο Πτυχίου που να πιστοποιεί την άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που ομιλείται στην χώρα που ο υποψήφιος πρόκειται να σπουδάσει.
• Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
• Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

4. Διάρκεια Υποτροφιών.

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες και παρέχονται για δέκα (10) μήνες (από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιουλίου). Ανανεώνονται δε μέχρι το πέρας των σπουδών του υποτρόφου εφ’ όσον εξακολουθούν να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το Ίδρυμα ωστόσο δύναται να διακόψει υποτροφία αν ο υπότροφος

• παραιτηθεί γραπτώς αυτής.
• διακόψει τις σπουδές του ή επιδείξει αμέλεια για αυτές.
• καταδικασθεί από ελληνικό ή ξένο δικαστήριο για οποιοδήποτε παράπτωμα και
• δεν προσκομίσει εγκαίρως το ανά εξάμηνο πιστοποιητικό της Σχολής του περί ανελλιπούς φοιτήσεως και καλής επίδοσης στα μαθήματα.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στα γραφεία του Ιδρύματος καθημερινά στα τηλέφωνα 210 4291093/4 (κα.Βούρου Ευαγγελία).

Εγγραφείτε στο newsletter της Career Sign για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προσφορές και χρήσιμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συμβουλές!


Φόντο εικόνας: Φαίνονται πολλά χέρια να κρατάνε τα καπέλα ορκωμοσίας στον αέρα.

Έχεις βρει το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σου σπουδών;

Μέσα από την υπηρεσία Find your Master θα δεις αναλυτικά τα προγράμματα σε επιλεγμένες χώρες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέσα από μια συνεδρία διάρκειας 1 ώρας θα έχεις πληροφορηθεί για όλα τα έγκυρα δεδομένα στο πεδίο.

Είσαι σε διαδικασία αναζήτησης του μεταπτυχιακού αντικειμένου;

Η υπηρεσία Find your Master + εξειδικεύεται σε δύο συνεδρίες με σκοπό την αποκρυστάλλωση των ενδιαφερόντων σου και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών πεδίων του ενδιαφέροντός σου. Η χρήση αξιόπιστων, επιστημονικών εργαλείων ενισχύουν τη διαδικασία.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Career Sign για να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας.

www.careersign.gr
📧 info@careersign.gr
☎️ 21 1411 6300 / 694 300 84 64 

 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ. Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για τις υποτροφίες 2024/2025. Θα δοθούν συνολικά έξι (6) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) ύψους €10.000 η καθεμία.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τους εξής τομείς:

α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).

Ο ΝΕΟΝ, μέσω ετήσιου προγράμματος υποτροφιών, υποστηρίζει νέους δημιουργούς και σπουδαστές στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους.

Αναλυτική προκήρυξη για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εδώ!

κείμενο: ΝΕΟΝ10

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα στην φόρμα που ακολουθεί. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (χωρίς απαραίτητη επικύρωση):

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 3. Μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχει προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. Η επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας από τον καθηγητή στον σύνδεσμο neon.org.gr/en/scholarship-letter-of-recommendation χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό υποψηφίου (reference number) που θα παραλάβει αυτόματα ο υποψήφιος, με την υποβολή της αίτησής του.
 4. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
 5. Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας. Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις, β) Να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 γ) Να υποβληθεί σε μορφή pdf μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

κτίριο με led γράμματα

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 16 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας)


Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων:
18 Ιουνίου 2024

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω email.

Εγγραφείτε στο newsletter της Career Sign για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προσφορές και χρήσιμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συμβουλές!

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1999 και σήμερα χορηγεί τις περισσότερες υποτροφίες στην Ελλάδα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Κείμενο εικόνας: Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Σχετικά με τις υποτροφίες

Οι υποτροφίες και τα μαθήματα καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, από αρχάριους μέχρι και Proficiency (Universities of Cambridge και Michigan) και αφορούν όλες τις ηλικίες, αρκεί ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να έχει ελληνική καταγωγή και να είναι Ελληνο-ορθόδοξος.

Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου, στη Βούλα.

κείμενο εικόνας do you speak english. Φόντο εικόνας: Σε έναν μαυροπίνακα αναγράφεται το κείμενο ενώ στα δεξιά του πίνακα υπάρχει μια μολυβοθήκη και μια αγγλική σημαία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το Ίδρυμα Λάσκαρη σκοπεύει να χορηγήσει συνολικά 120 υποτροφίες.

Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή 5 Απριλίου, 2024. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της αίτησης εδώ

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προσφορές και χρήσιμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συμβουλές!

Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ ανακοίνωσε υποτροφία  ύψους 15.000 ευρώ (για όσους ξεκινούν το 2023-2024) για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα δεύτερο έτος (για διετή μεταπτυχιακά προγράμματα). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Μαρτίου 2024.

Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια μιας από τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ (εξαιρούνται οι Κάτω Χώρες) ή της Ελβετίας
 • να μην λαμβάνουν υποτροφία πλήρους κάλυψης για την ίδια περίοδο σπουδών με το ASTS
 • να έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση σε ένα από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και εισδοχής δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σας)
 • έχουν γίνει (ή θα γίνουν) δεκτοί για πρώτη φορά σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του UvA

Κριτήρια επιλογής για την υποτροφία

Η Σχολή Θετικών Επιστημών διαθέτει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών επιστημονικού ταλέντου του Άμστερνταμ. Εκτός από τις προϋποθέσεις εισδοχής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση την ακαδημαϊκή τους αριστεία και την υπόσχεσή τους στον προτεινόμενο τομέα.

φόντο εικόνας: η εικόνα δείχνει το μεγαλοπρεπές πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Μπροστά από το Πανεπιστήμιο φαίνονται άνθρωποι που περπατούν σε διάφορες κατευθύνσεις.

Προϋποθέσεις για την παράταση της υποτροφίας στο δεύτερο έτος

Η υποτροφία χορηγείται σε φοιτητές που βρίσκονται στο πρώτο έτος ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Μόνο σε φοιτητές που ακολουθούν διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να χορηγηθεί υποτροφία για δεύτερο έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της υποτροφίας για δεύτερο έτος είναι η επίτευξη τουλάχιστον του 80% των 60 δυνατών πιστωτικών μονάδων. Η επιτροπή υποτροφιών του Άμστερνταμ θα ζητήσει από τον συντονιστή του προγράμματος να επιβεβαιώσει ότι οι μονάδες αυτές έχουν πράγματι επιτευχθεί.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών απαιτεί από τους φοιτητές να ικανοποιούν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που επιβάλλει η σχολή ή/και το πρόγραμμα στους φοιτητές, όπως η υποχρέωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων, η καλή πρόοδος, η προσπάθεια.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών εδώ.

🎓Έχεις βρει το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σου σπουδών;

Μέσα από την υπηρεσία Find your Master θα δεις αναλυτικά τα προγράμματα σε επιλεγμένες χώρες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέσα από μια συνεδρία διάρκειας 1 ώρας θα έχεις πληροφορηθεί για όλα τα έγκυρα δεδομένα στο πεδίο.

🎓Είσαι σε διαδικασία αναζήτησης του μεταπτυχιακού αντικειμένου;

Η υπηρεσία Find your Master + εξειδικεύεται σε δύο συνεδρίες με σκοπό την αποκρυστάλλωση των ενδιαφερόντων σου και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών πεδίων του ενδιαφέροντός σου. Η χρήση αξιόπιστων, επιστημονικών εργαλείων ενισχύουν τη διαδικασία.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Career Sign για να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας!