Προσβασιμότητα και τεχνητή νοημοσύνη από την Microsoft

Η Microsoft έχει ανακοινώσει το Πρόγραμμα Προσβασιμότητας Τεχνητής Νοημοσύνης στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Build 2018 που αποσκοπούσε στην αξιοποίηση της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων για ανθρώπους με αναπηρίες ανά τον κόσμο.

Αυτό το νέο πενταετές πρόγραμμα ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων θα προσφέρει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των προγραμματιστών για να επιταχύνουν την ανάπτυξη προσβάσιμων και έξυπνων λύσεων για να ωφεληθούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι με αναπηρίες σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα προσβασιμότητας της Microsoft με επικεφαλής την Jenny Lay-Flurrie, υπεύθυνη για την προσβασιμότητα της εταιρείας θα διευθύνει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την προσβασιμότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, τεχνολογικές επενδύσεις και τεχνογνωσία και θα ενσωματώσει επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες cloud της Microsoft.

Ας δούμε πώς η Microsoft θα υλοποιήσει το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης για την Προσβασιμότητα:

  • Παροχή τεχνολογικής υποστήριξης προς προγραμματιστές, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εφευρέτες που υιοθετούν μια πρώτη προσέγγιση τεχνητής νοημοσύνης που εστιάζεται στη δημιουργία λύσεων που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και θα βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες.
  • Προσδιορισμός των πολλά υποσχόμενων καινοτόμων έργων, υλοποίηση των μεγαλύτερων τεχνολογικών επενδύσεων και πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες της Microsoft.
  • Εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και του σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις υπηρεσίες της Microsoft και συνεργασία με τους εταίρους για την ενσωμάτωση των καινοτομιών της τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην επιτυχία της παρόμοιας πρωτοβουλίας AI for Earth που ανακοινώθηκε πέρυσι με στόχο να τεθεί η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Microsoft πραγματοποίησε οικονομική συμφωνία ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων και έδωσε πρόσβαση στο cloud και σε ηλεκτρονικά μέσα, τεχνολογική κατάρτιση και πρωτοπόρα έργα.

Καθώς τα άτομα με αναπηρίες επεκτείνουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για να ακούν, να βλέπουν και να συνομιλούν με εντυπωσιακή ακρίβεια, η Microsoft εργάζεται πάνω σε λύσεις όπως μεταγραφή λόγου σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης και λειτουργία πρόβλεψης κειμένου. Η εταιρεία πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για τα άτομα με αναπηρίες και ότι οι πρόοδοι αυτού του είδους θα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες, επιτρέποντας στους ανθρώπους με δυσκολίες στην όραση και την ακοή, γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες και δυσκολίες ψυχικής υγείας να κάνουν περισσότερα όχι μόνο στη ζωή τους, αλλά επιπλέον στην απασχόληση και την εργασία.

Σε όλο τον κόσμο, μόνο 1 στα 10 άτομα με ειδικές ανάγκες έχει πρόσβαση σε βοηθητικές τεχνολογίες και προϊόντα. Με τη διευκόλυνση των λύσεων της τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να έχει ευρύ αντίκτυπο σε αυτήν την κοινότητα.
 
Αρθρογράφος:

 

Πηγή: https://www.onmsft.com/news/build-2018-microsoft-ai-for-accessibility