Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών

Ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 120 σπουδαστών ηλικίας 18 – 58 ετών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Από τους 120 πρωτοετείς μαθητές θα γίνει εισαγωγή

 • 16 σπουδαστών με κώφωση
 • 16 σπουδαστών με ψυχικές ασθένειες
 • 20 σπουδαστών για την έναρξη νέας εκπαιδευτικής σειράς στο Φάρο Τυφλών
 • 68 σπουδαστών με λοιπές οργανικές παθήσεις

 

Οι ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

 • Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραμικά
 • Κεραμική *
 • Ξυλουργική – Έπιπλα κουζίνας
 • Δερμάτινων τσαντών και μικρά αξεσουάρ **
 • Εικόνων αγιογραφίας **

 

Για αποφοίτους λυκείου

 • Διοικητικό & οικονομικό στέλεχος (τηλεκατάρτιση)
 • Διοικητικό & οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων *
 • Υπάλληλος μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων

 

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα προσκομίσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι) από 20-05-2019 έως 07-06-2019 και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

 

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση είναι τα εξής:

·         Κάρτα ανεργίας ΑμεΑ και φωτοαντίγραφο κάρτας

·         Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

·         Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας

·         Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης (Ε1), και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 2017), με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €. Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία αναφέρει «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης»

·         Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης (Ε1) και οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα του 2017) με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000,00 €

Τα αποτελέσματα αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

*Φάρος Τυφλών: Αθηνάς 17, 17673 Καλλιθέα, Αττική τηλ: 2109415222

** ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ρέντη: Πέτρου Ράλλη 83, 182 33, Αθήνα τηλ: 210 3455426, 2103455416

 

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Γαλατσίου 19, Γαλάτσι

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-2110878, 210-2023687

 

Παρακάτω βρίσκονται τα αρχεία ενδιαφέροντος:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Παραπεμπτικό θεράποντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2019 2020

 

Έγραψε η:

Υποβολή Δικαιολογητικών. Πανελλήνιες 2019

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που γνωστοποίησε, ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους) των γενικών λυκείων για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων και ειδικών μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων αναπηρίας ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις γνωματεύσεις με αίτηση-δήλωση από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Α. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για προφορική εξέταση
1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους. Η γνωμάτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα:
– Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),
– Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,
– Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) ή
– στα ΚΕΔΔΥ.
2. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας).
Οι μαθητές/τριες υποβάλουν γνωμάτευση, ότι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από όλα τα προαναφερθέντα κέντρα. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές (περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας), ή βεβαίωση από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων (περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς).
3. Φάσμα του αυτισμού
Οι μαθητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά. Η γνωμάτευση χορηγείται και σε αυτήν την περίπτωση από τα ίδια κέντρα, τα οποία αποφασίζουν για τον τρόπο εξέτασης. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται μόνο προφορικά.
4. Αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά. Συγκεκριμένα, υποψήφιοι:
1) με τύφλωση, σύμφωνα με το Ν.958/1979, οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες.
2) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
3) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
4) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
Για τις περιπτώσεις 1, 2, 3 απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ.
Για τη περίπτωση 4 οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
– Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή
– Δημόσιο Κέντρο Υγείας της περιοχή, από την οποία προκύπτει η αδυναμία να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.
Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

Β. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για γραπτή εξέταση
Οι υποψήφιοι/ες με:
1. σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
-Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
2. προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό)
-Γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ,
3. προβλήματα επιληψίας
– Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
4. στο φάσμα του αυτισμού, για τους οποίους τα ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ κέντρα και τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων εισηγήθηκαν γραπτό τρόπο εξέτασης.

Γ. Διευκρινήσεις

 •  Τα ΚΕΣΥ προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.
 • Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης-γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.
 •  Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ ισχύει ότι «όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ».
 • Οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της ΔΕΔΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου 2019.
 •  Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ.
 •  Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ΔΕΝ υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Καλή επιτυχία!!

Αρθρογράφος:

Βοήθεια στις Πυρκαγιές Αττικής

Χώροι διαμονής

 • ΚΑΠΗ Κινέτας (έχει εγκατασταθεί κλιμάκιο του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Hellenic Red Cross) 22960 65700
 • ΚΑΠΗ Μεγάρων (ανοιχτό προς όσους έχουν ανάγκη) 22960 89150
 • Στάδιο Μεγάρων (ανοιχτό προς όσους έχουν ανάγκη) 22960 81088
 • Marathon Beach Resort (Νέα Μάκρη): 2294095022
 • ΝΗΡΕΑΣ (Νέα Μάκρη): 2294091214 – 2294097527
 • Δημαρχείο και το Πνευματικό κέντρο Ραφήνας
 • Δημοτικό κτήριο Νέας Μάκρης 22943-20582
 • La Playa Marathon (Στέγη και φαγητό): 2294 057272
 • 1ο και 2ο δημοτικό Αγίων Θεοδώρων

Ιατρική Περίθαλψή

 • Βασίλης Παπαιωάννου (Ν. Μάκρη): 6932392710

Περίθαλψη Ζώων

 • Για όσους βρίσκονται Κινετα : Ανοιχτή αυλή στους αγίους Θεόδωρους για αδέσποτα Κινέτας: 6975664142
 • ANIMAL MEDICAL AND SPA CARE: 2106655558
  6943471383
 • Κανελλοπούλου Ειρήνη Β. | Ιατρείο Μικρών Ζώων: 2108013302
 • ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής: 21 0951 0075

Είδη Πρώτης Ανάγκης

Συγκέντρωση:

 • Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης: Λεωφ. Μαραθώνος 104 (Συγκέντρωση Ειδών Πρώτης Ανάγκης)
 •  ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 Μαρούσι (Πάνες, μωρομάντιλα, μπισκότα, φρυγανιές, παξιμάδια, fucidin και betadin)
 • Owiwi (Ασκληπιού 3,κέντρο Αθήνας, 2ος Όροφος, 11:00πμ έως τις 10:30μμ): 21 0364 0924

Παροχή:

 • Σκλαβενίτης, το κεντρικό σούπερ μάρκετ στη Ραφήνα (δωρεάν νερό και φαγητό)
 • EVEREST, στο κέντρο του Πικερμίου  (δωρεάν νερό και φαγητό)
 • Γρηγόρης μικρογεύματα προσφέρουν (δωρεάν νερό και φαγητό)
 • Πολιτιστικο Παρκο Νεας Μακρης με κυλικείο και σταθμό πρώτων βοηθειών
 • La Playa Marathon (Στέγη και φαγητό): 2294 057272 

Γίνε Εθελοντής

 • Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ): 2105200680 (ώρες 17:30 – 20:30)
 • Δημοτικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης – Κυλικείο: 6940 22 68 88, 2294 0 69 870
 • Αιμοδοσία για τους τραυματίες, στο Σισμανόγλειο

Με κάθε επιφύλαξη πως υπάρχουν και λοιποί οργανισμοί και άνθρωποι που προσφέρουν και θέλουν να προσφέρουν.

Ο κάθε ένας μας μπορεί να βοηθήσει.

#Πανελλήνιες Συμβουλές για τους γονείς. Περιγραφή Εικόνας: Ένα παιδί με μπλε μπλούζα είναι σκυμμένο πάνω από ένα βιβλίο και διαβάσει. Η εικόνα δείχνει το πρόσωπο του παιδιού ως την μύτη. Δεν φαίνονται τα μάτια του. Το συναίσθημα του είναι είτε ανέκφραστο είτε αγχωμένο.

Η περίοδος των Πανελλήνιων εξετάσεων είναι μια εποχή ιδιαίτερου άγχους τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους. Δυστυχώς επικρατεί η άποψη ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις καθορίζουν το μέλλον της ζωής του ίδιου του ατόμου που δίνει αλλά και της οικογένειας του. Ως ένα βαθμό ισχύει ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων και το γεγονός ότι το παιδί περνάει σε μια σχολή και ξεκινά την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο για όλους, η οποία επιφέρει αλλαγές στο σύστημα της οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν αποτελεί κριτήριο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Ας δούμε πως μπορεί ένας γονέας να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει το παιδί του με μερικά απλά tips.

#Πανελλήνιες Συμβουλές για τους γονείς. Περιγραφή Εικόνας: Ένα παιδί με μπλε μπλούζα είναι σκυμμένο πάνω από ένα βιβλίο και διαβάσει. Η εικόνα δείχνει το πρόσωπο του παιδιού ως την μύτη. Δεν φαίνονται τα μάτια του. Το συναίσθημα του είναι είτε ανέκφραστο είτε αγχωμένο.

 • Ακούμε τα παιδιά μας. Φροντίζουμε να είμαστε διαθέσιμοι ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να εκφράσουν τις ανησυχίες, τους φόβους και το άγχος που αισθάνονται αυτή τη δύσκολη περίοδο.
 • Στηρίζουμε τις επιλογές τους. Είμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε τις επιθυμίες και τα “θέλω” τους. Μπορούμε να εκφράσουμε την άποψη μας, δεν επιβαρύνουμε όμως το παιδί με τις δικές μας προσδοκίες.
 • Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον τους. Αποφεύγουμε να εκφράζουμε απαισιοδοξία για το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μέλλον των παιδιών λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Αντίθετα στηρίζουμε με επιχειρήματα τις επιλογές τους.
 • Προσφέρουμε ένα ήσυχο περιβάλλον. Το παιδί χρειάζεται ηρεμία για να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να αποδώσει στο διάβασμα.
 • Αποφεύγουμε τους καβγάδες και κατανοούμε τα ξεσπάσματα που μπορεί να έχει το παιδί.
 • Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις με άλλα παιδιά. Το να συγκρίνουμε το παιδί μας με άλλους μόνο κακό μπορεί να του κάνει και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παράδειγμα προς μίμηση.
 • Αποφεύγουμε να είμαστε υπερπροστατευτικοί απέναντι στα παιδιά μας. Οι εξετάσεις είναι μια αγχωτική περίοδος, όμως δεν είναι το τέλος του κόσμου.
 • Δεν γινόμαστε καταπιεστικοί. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στο παιδί μας.
 • Προσπαθούμε να διαχειριστούμε και το δικό μας άγχος. Εάν είμαστε οι ίδιοι υπερβολικά αγχωμένοι το παιδί το καταλαβαίνει και αισθάνεται κι αυτό το ίδιο.
 • Τέλος του υπενθυμίζουμε ότι το αγαπάμε κι ότι είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια του πέρα από το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Τονίζουμε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στις πανελλήνιες δεν είναι το κριτήριο για την επιτυχία ή την αποτυχία στη ζωή μας.

 

Καλή επιτυχία σε όλους!

Αρθρογράφος: